M3.Tema 4. Els mediadors dels mediadors

Són diverses les institucions que treballen directament o indirectament per les biblioteques dels centres educatius, assessorant els bibliotecaris escolars en les diferents tasques. En destaquem algunes per la seva trajectòria, l' abast, i el treball rigorós:

1. Associació de Mestres Rosa Sensat

Des dels seus inicis en els anys seixanta, l’associació pretén donar recursos als mestres per millorar manera la seva pràctica escolar. Amb aquesta finalitat s’han creat grups de treball i uns serveis que fan possible que aquests grups amb la reflexió conjunta vagin generant idees i línies de pensament pedagògic. Un d’aquests serveis és la biblioteca de l’associació que, amb el temps i l’impuls dels grups de treball, ha esdevingut una biblioteca especialitzada i de referència en educació i també en biblioteques escolars.

Des de la biblioteca es fan assessoraments i cursos per a l’organització i la dinamització de la biblioteca escolar; compta amb un fons important de monografies sobre els diferents àmbits relacionats amb la literatura, la il·lustració,l'animació a la lectura, reculls de contes per a explicar, a més a més d’un fons de més de 20.000 exemplars molt seleccionats adreçats a infants i joves. La biblioteca de l’associació fa les funcions de servei de documentació de literatura infantil i juvenil, juntament amb la biblioteca Artur Martorell i la biblioteca Xavier Benguerel.

La selecció d’aquest fons es fa partint de les indicacions d’un grup de treball que es va iniciar amb Marta Mata, Àngels Ollé, Assumpció Lisson, M. Teresa Codina, M. Eulàlia Valeri… mestres de les escoles de renovació pedagògica dels anys seixanta que creien en la importància de la biblioteca escolar i de nodrir de bones lectures els infants i joves de les escoles. El grup de treball es va anomenar Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil. Encara ara és un seminari molt actiu, el formen mestres i professorat, bibliotecaris escolars, especialistes en literatura infantil i juvenil i en il·lustració. Es trobem un cop per setmana i durant tres hores presenten i debaten les novetats editorials que la setmana anterior ens vam emportar a casa per llegir i analitzar.

El resultat d’aquestes valoracions és la confecció d’un catàleg que podeu trobar al web de l’associació i del Departament d’Ensenyament dins el Programa Puntedu. El catàleg o base de dades té el nom de Quins llibres...? i a més a més de tenir tota la informació bibliogràfica del llibre i la coberta del llibre escanejada, hi podeu trobar la nostra valoració, l’edat a partir de la qual recomanen la lectura autònoma i una breu ressenya que inclou el perquè recomanen aquest llibre. Pensem que és una informació de gran ajut per al mediador que ha de posar el llibre a mans de l’infant, i que ho fa des de l’escola.

Biblioteca Rosa Sensat

ePèrgam

2. Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) és una federació d'organismes per promoure i difondre el llibre infantil i juvenil i la lectura. És membre fundador de l’Organitzación Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI), és el representant als territoris de llengua catalana de l'International Board on Books for Young People (IBBY) i forma part del Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes.

Està integrat per diferents entitats, com el Gremi d’Editors de Catalunya, Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunyna, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes; Associació d’escriptors en llengua catalana, Associació Professional d’il·lustradors de Catalunya… i altres organismes que treballen per la difusió i la promoció de la lectura i la literatura per a infants i joves.

Entre els seus objectius destaquem el de promoure, recollir, programar i executar projectes, iniciatives i accions que afavoreixin la promoció i difusió del llibre per a infants i joves, i la promoció de la lectura en la infància i el jovent, com és el cas de l’organització del Saló del llibre.

El consell publica la revista periòdica Faristol, què és el seu òrgan de difusió. Des d’on es fa palesa la reflexió i l’anàlisi sobre el llibre infantil i juvenil. És destacable les pàgines dedicades a la crítica de llibres, des d’on es presenta un treball rigorós, no només adreçat a mestres, sinó també a altres mediadors, com ara és el cas d’escriptors i il·lustradors. Els llibres dels quals es fan ressenyes són d’autors catalans i publicats en català. És l'unica revista d'aquestes característiques a tot l'àmbit lingüístic i cal destacar els premis Protagonista Jove i Atrapallibres.

Organizació española para el libro infantil y juvenil (oepli)

International Board on Books for Young People (IBBY)

Consell catallà del llibre infantil i juvenil (cljcat)

3. Fundación German Sánchez Ruipérez

Un dels seus serveis és el Centre de Documentació Internacional de Literatura Infantil i Juvenil, institució única a l’Estat espanyol. Vetlla per la formació dels mediadors dels llibres per a infants i joves, organitzant anualment congressos, cursos, màsters i postgraus. Coordina publicacions on estan representats els grups més rellevants de les quatre llengües oficials de l’estat i té engegades vàries col·leccions de publicacions relacionades amb la promoció de la lectura.

Fundació German Sánchez Riupérez

4. Gretel

Grup de recerca sobre literatura infantil i juvenil i educació literària de la UAB. Els espais web de l’equip agrupen les activitats de docència i recerca relacionades amb la literatura infantil i juvenil que es generen a la Universitat Autònoma de Barcelona. En la pàgina web de recerca (www.gretel.cat) es manté una base de dades amb les obres infantils i juvenils més valorades per la crítica segons un buidatge ampli de revistes i institucions de tot l’estat. Consultable a l'apartat “Documents: Llibres infantils i juvenils recomanats per la crítica (2000-2010)”.

A la web de divulgació, s’hi pot trobar, entre altres informacions, recomanacions mensuals de llibres infantils i juvenils (literatura.gretel.cat ).

5. Bibliografia/Per saber-ne més

ARIZPE, Evelyn; STYLES, Morag. Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales. México: Fondo de Cultura Económica, 2004 (Espacios para la lectura)

La Biblioteca mediateca. Educació infantil i primària. Proposta de treball. Barcelona: Rosa Sensat, 2007 (Dossiers; 63)

La Biblioteca mediateca. Educació secundària. Proposta de treball. Barcelona: Rosa Sensat, 2007 (Dossiers; 64)

BONMATÍ i GUIDONET, Ricard. Poesia a l’escola. Com fer grans lectors i recitadors. Barcelona: Rosa Sensat, 2009 (Dossiers Rosa Sensat; 67)

BONNAFÉ, Marie. Los libros, eso es bueno para los bebés. Barcelona: Océano, 2004

CENTELLES, Jaume. La biblioteca, el cor de l’escola. Barcelona: Rosa Sensat, 2005

CERRILLO, Pedro; LARRAÑAGA, Elisa; YUBERO, Santiago. Libros, lectores y mediadores. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002 (Arcadia; 6)

COLOMER, Teresa: La formació del lector literari. Barcelona: Barcanova, 1998

COLOMER, Teresa. Introducción a la literatura infantil y juvenil. Madrid: Síntesis, 1999 (Didáctica de la Lengua y la Literatura; 1)

COLOMER, Teresa. Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002

CONE BRYANT. L’Art d’explicar contes. Barcelona : Biblària, 2003

DURAN, Teresa. Àlbums i altres lectures. Anàlisi dels llibres per a infants. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2007 (Referents; 2)

DURAN, Teresa; ROS, Roser. Primeres literatures, llegir abans de saber llegir. Barcelona: La Galera, 1998 (Deixeu-los llegir)

DURAN, Teresa; LUNA, Marta. Un i un i un… fan cent! Barcelona: La Galera, 2002 (El Bagul, 8)

ESCARDÓ i BAS. La Biblioteca, un espai de convivència, un espai educador. Parets del Vallès : Ajuntament de Parets del Vallès : Centre Unesco de Catalunya, 2002

GARCÍA, Santiago. La novela gráfica. Bilbao: Astiberri, 2010

JOVER, Guadalupe. Un món per llegir. Educació, adolescents i literatura. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2007 (Premis; 4)

El Libro Álbum: invención y evolución de un género para niños. Caracas: Banco del Libro, 2005 (2a edició) (Parapara clave; 1)

MARINA, José Antonio; VÁLGOMA, Maria. La màgia de llegir. Rosa dels vents, 2005

MATA, Juan. Animación a la lectura. Barcelona: Graó, 2009 (10 ideas clave; 9)

MOLIST, Pep. Dins el mirall. Barcelona: Graó, 2008

MOLIST, Pep. Els llibres tranquils. Lleida: Pagès editors, 2003

PORTELL, Joan. M’agrada llegir. Com fer els teus fills lectors. Barcelona: Ara Llibres, 2004

TEIXIDOR, Emili. La Lectura i la vida : com incitar els nens i els adolescents a la lectura : una guia per a pares i mestres. Barcelona : Columna, 2007

Revistes especialitzades

Bloc. Revista internacional de arte y literatura infantil = international art and children's literture magazine. Publicació semestral.

Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. CLIJ. Publicació bimensual. Cavall Fort. Publicació quinzenal.

Faristol. Revista del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves. Publicació trimestral.

Escola Catalana. Revista d’Educació. Publicació mensual.

Hors cadre[s] : observatoire de l'album et des littératures graphiques. L'Atelier du poisson soluble : Institut International Charles Perrault : Quiquanquoi, Publicació semestral.

Ooohéee. Estudis sobre la creació i edició infantil i juvenil a les illes Balears. Publicació semestral.

La Revue des Livres pour Enfants. París. Revista del Centre Internacional de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil: La Joie par les livres.

Tantagora.Revista dedicada a la narració oral. Publicació trimestral

A la xarxa

Babar.Revista de LIJ

Can Butjosa (Bib. De Parets del Vallès)

Cavall Fort

Va de llibres

La Joie par les livres

Programa de Biblioteques Escolars. Puntedu

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona