Mòdul 3. El fons ficcional de la biblioteca. Com el confegim, amb què i per a qui

Introducció

Si volem incidir en els hàbits lectors dels nois i les noies dels centres educatius, hem de pensar en accions encaminades a fer-los llegir cada dia una mica, i aquesta mica que cada dia sigui més gran. Si els volem engrescar a participar en aquestes accions, hem de partir de llibres de qualitat i amb capacitat de seducció. Si volem arribar a tots els nens i nenes, nois i noies, hem de tenir en compte els seus gustos i preferències lectores, i és important que ells també vagin tenint un coneixement més clar de si mateixos, perfilant els seus gustos i establint els seus criteris lectors, que puguin respondre què els agrada llegir i per què. Per això és important que a la biblioteca tinguem una gran varietat de tipologies de llibres, de gèneres, subgèneres, registres; tant visuals, com literaris i documentals.

La selecció és un aspecte basal, però l’èxit no en depèn únicament d’ella, des dels centres educatius hem de posar esment en com acompanyem el llibre, sense que amb això es vulgui revestir aquest acte amb un farciment que ens faci perdre de vista que el que volem és posar el llibre a mans dels infants i joves, i que voluntat i curiositat es donin la mà per avançar en el camí associat de l’aprenentatge i el gust per la lectura. Per tal que això sigui així és imprescindible l’entusiasme i la confiança del bibliotecari escolar a l’hora de parlar de llibres, i a l’hora de valorar de manera positiva els progressos dels infants i dels joves a mesura que van eixamplant-ne els itineraris lectors.

És un mòdul on el pes específic està en el material complementari, en forma de bibliografies que no pretenem que es llegeixin en aquest curs, però que es poden consultar i tenir en compte en les diferents activitats lectores, ja que totes elles són molt recomanables.

En aquest mòdul volem treballar bàsicament el fons de llibres de ficció de la biblioteca, tot i que alguns nois i noies descobreixen el gust per la lectura a través de llibres de coneixements o documentals i, per tant, també els tindrem en compte a l’hora de pensar accions que convidin a la seva lectura.

Volem saber quin tipus de llibres podem trobar a la biblioteca i a les llibreries, què ens falta per poder arribar a tots els infants, nois i noies, perquè hi hagi un equilibri entre els materials i els lectors, i que el fons no respongui únicament als gustos personals de la bibliotecària. Tot i que cal remarcar que la biblioteca es va fent de mica en mica, és una feina que mai no s’acaba, i que per moltes recomanacions, seleccions, i treball en xarxa que hi hagi, no eximeix de moltes hores de lectura.

Tots els nois i noies tenen el dret a llegir i des de la biblioteca tenim l’oportunitat de dirigir-nos a tots. Per tant hem de conèixer els llibres que s’ajusten a necessitats específiques, com és el cas de l’atenció als nouvinguts o dels joves no lectors.

Per tot el que hem dit és important establir uns criteris de selecció de llibres per confegir el fons de la biblioteca, tenint sempre present amb qui compartirem lectures.

El fons de la biblioteca es localitza en un espai que, juntament amb l’actitud del bibliotecari i l’ajut dels elements afectius, són cabdals per crear un clima de relaxació, d’autoestima i de seguretat. Intentarem trobar la manera més funcional de classificar els llibres per facilitat l’autonomia i la possibilitat de parlar dels llibres que tria i perquè, és a dir, per facilitar l’autoconeixement del lector, i pensarem amb quins elements podem comptar per crear aquest espai afectiu amb la intenció de generar sorpresa, curiositat i voluntat de llegir.

Un altre aspecte que ens interessa molt per incidir en el gust per llegir és la mobilització dels llibres. Què fem per tal que els llibres que estan endreçats als prestatges vagin omplint altres espais agrupats sota diferents fórmules o accions que convidin a la lectura posant-los a mans de tots els infants i joves.

Per últim, un dels objectius d’aquest mòdul és aportar recursos bibliogràfics per poder utilitzar en les diferents accions que dissenyem. Són llibres seleccionats per la seva qualitat, interès i capacitat de seducció. Són bibliografies que no cal que es llegeixin senceres en aquest curs, perquè parlem de molts llibres, però sí que les haureu de tenir en compte a l’hora de marcar prioritats de lectures per anar formant la col·lecció de a la biblioteca escolar.

Objectius

  • Incidir en l'hàbit lector dels nois i noies
  • Pensar en l'espai com a mediador entre llibres i lectors
  • Conèixer les tipologies de llibres de ficció que existeixen en el mercat editorial per poder confegir un fons bibliogràfic equilibrat
  • Definir uns criteris de selecció del fons bibliogràfic
  • Conèixer grups especialistes en llibres per a infants i joves
  • Oferir recursos de material bibliogràfic pensant en diferents perfils lectors i per diferents tipus d'activitats

Temes

  • Tema 1: L'espai de la biblioteca i els libres ficcionals
  • Tema 2: La selecció dels llibres de ficció per a la biblioteca escolar
  • Tema 3: La selecció dels textos per a la mediació