Mòdul 1. El gust per llegir i la biblioteca escolar

La lectura és un element fonamental en el desenvolupament integral dels infants i adolescents, ja que esdevé un dels pilars bàsics per a l'assoliment de les competències que l'ajudaran en la seva vida personal i social. Un dels eixos bàsics que condueixen a formar ciutadans competents en la lectura de textos és la capacitat de gaudir de la lectura de manera autònoma i lliure.

El consens social establert sobre la necessitat de formar ciutadans que integrin la lectura en la seva vida quotidiana de manera constant ha traslladat a l’escola la responsabilitat de construir hàbits de lectura sòlids per a tota la població escolaritzada. Aquesta responsabilitat es concreta, essencialment, en la tasca d’eliminar les enormes desigualtats que es produeixen quant a l’accés al text escrit provocades per la diversitat sociocultural on conviuen els nostres alumnes. En aquest camí de construcció de lectors capaços de triar i de llegir autònomament textos literaris, la biblioteca escolar, com a nucli cultural i dinamitzador de la lectura dels centres educatius, és un dels agents que més poden contribuir a aquesta tasca, com veurem i concretarem en aquest curs.

Objectius

  • Conèixer què és el Pla de Lectura de Centre i els tres eixos fonamentals.
  • Reflexionar sobre l'eix "gust per llegir" i les seves implicacions per a la formació de lectors competents.
  • Conèixer la importància i les funcions de la biblioteca escolar en el desenvolupament del gust per llegir.

Temes

  • Tema 2: El “gust per llegir” textos literaris
  • Tema 3: La biblioteca escolar: un espai per al desenvolupament del gust per llegir