Projecte

És l’eix vertebrador del curs. Té com a finalitat que els docents apliquin, reflexionin i/o treballin els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. Al projecte també se li destina un nombre d'hores determinades. El projecte s’ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva. És indispensable fer-lo per superar el curs.

Projecte final curs BEED.

Anàlisi i proposta d'aplicació dels conceptes treballats per a la construcció o actualització de la biblioteca escolar 2.0 al centre educatiu.

Els objectius d'aquest projecte són:

  • Visualitzar i planificar un camí per a la construcció o actualització de la biblioteca del vostre centre cap a una biblioteca 2.0.
  • Mostrar que heu incorporat el concepte de biblioteca 2.0, les eines treballades i les activitats recollides durant la formació.