Les portes de la biblioteca 2.0

Com mostrem la nostra biblioteca a la Xarxa?


En el moment que decidim que la nostra biblioteca física ha d’esdevenir una biblioteca híbrida i la volem situar a l’univers 2.0, el primer que hem valorar és quina eina és la més apropiada per fer de porta d’entrada. Ens interessa una eina amigable i de fàcil gestió que faciliti l’accés als usuaris i permeti visualitzar el conjunt de recursos i serveis que volem proveir i/o compartir.


Dins les aplicacions de l’entorn 2.0 que ens poden facilitar la tasca d’accés i obertura de la biblioteca al nostre entorn virtual podem esmentar les següents:


 • Els blogs
 • Els llocs web
 • Els escriptoris virtuals personalitzats


A la xarxa podem trobar diferents formes d’utilització d’aquestes eines en el context de les biblioteques escolars. Majoritàriament és parteix d’un enllaç des de pàgina principal del centre educatiu que remet al lloc propi de la biblioteca. El bloc és l’aplicació més habitual que han adoptat moltes biblioteques escolars per a ser accessibles des de Internet però no és la única posiible.


Bàsicament podríem identificar els models següents:

 • Biblioteques que mantenen un o més blogs propis amb pàgines afegides que suporten continguts addicionals
 • Biblioteques que utilitzen un lloc web dinàmic i combinen la funció de bitàcola del bloc amb altres continguts desenvolupats en subpàgines
 • Biblioteques que combinen un bloc o lloc web amb escriptoris virtuals (agregadors socials derivats de la sindicació de continguts)


Exemples i models

Biblioteques escolars desenvolupades sobre blogs

La biblioteca escolar de l'Escola Estalella i Graells (Vilafranca del Penedès) disposa d'un espai destacat a la pàgina principal del centre i manté 2 blogs. Tots dos blogs tenen diverses subpàgines amb contingut addicionals i/o compartits:


BibliotecaViva
Biblio-classes (bloc per a treball d’aula).


biblio-viva.jpg
Font: BibliotecaVivaFont: Biblio-classes


Biblioteques escolars desenvolupades sobre webs sites

Darrerament, algunes biblioteques han començat a optar per webs dinàmics. La biblioteca, de l'Escola La Farigola de Vallcarca (Barcelona). no està desenvolupada en un bloc sinó en un lloc web de Google sites. Conté, igualment, diverses subpàgines, algunes amb la mateixa funció de bitàcola que podrien tenir al bloc (Activitas; Els cicles proposen).Font: Biblioteca La Farigola de Vallcarca.

Biblioteques que combinen blocs o webs amb escriptoris virtuals

Darrerament, algunes biblioteques s’ha animat a combinar els seus espais web amb agregadors socials com Netvibes. Aquesta aplicació, semblant a iGoogle, actua partir d’una mena d'escriptori virtual que l’usuari pot personalitzar segons els seus interessos. Visualment està organitzat en pestanyes (tabs), on cada pestanya és en si mateixa un agregador de continguts que defineix l'usuari. Hi ha mòduls que permeten desplegar el contingut generat per altres pàgines (fonts web de RSS / Atom de diaris o blogs) mitjançant la sindicació de continguts. A més, pot contenir altres serveis embedits com multicercadors, correu web, fotografies, vídeos i petites aplicacions.


La Biblioteca de l'IES de TEIS (Vigo), disposa d’un bloc amb subpàgines que enllaça amb un escriptori virtual creat amb Netvibes


biblioteis.jpg
Font:Biblioteca de l'IES de TEIS


 • L’escriptori virtual de Biblioteis esta composat per un seguit de mòduls temàtics personalitzats segons els interessos de la biblioteca: llibres, ciència, biblioteca digital, tecnologia, música, cinema, audiollibres, quiosc, etc.


biblioteis2.jpg
Font:Escriptori biblioteis


La Biblioteca Ricardo Alcántara de l'Escola Folch i Torres (Esplugues de Llobregat) utilitza una combinació de bloc i escriptori virtual. L’escriptori te embedit el bloc de la biblioteca, de manera que l’accés tant es pot fer tant per un com per l’altre.


bib-r-alcantara.jpg
Font: Biblioteca Ricardo Alcántara


La biblioteca social


Ara bé, tot i què tant els blogs com els webs dinàmics són eines característiques dels entorns 2.0 el seu simple ús no atorga automàticament la marca 2.0 a la nostra biblioteca.


A la pràctica 4 del mòdul 1 hem vist un recull de conjunt de l’estructura que hauria de tenir una biblioteca escolar 2.0. Bàsicament, tenim quatre grups de serveis a oferir a la nostra comunitat educativa.


Bàsicament, tenim quatre grups de serveis a oferir a la nostra comunitat educativa.

 1. Serveis bibliotecaris: Accés a obres de referència i publicacions periòdiques, catàlegs, guies de lectura, biblioteques digitals, sindicació de continguts…
 2. Serveis a l’usuari (biblioteca social): Accés a blogs i/o wikis, marcadors socials, xarxes socials i multimèdia compartit
 3. Serveis de suport al currículum: Accés a eines digitals com traductors, cercadors, agendes, alertes, etc, i a llocs webs, objectes i continguts educatius digitals, classificats per àrees curriculars.
 4. Serveis de dinamització i assessorament: Accés a materials de suport a la lectura, la competència digital i informacional.


De tots aquest serveis, els que realment indiquen si a la nostra biblioteca se li pot aplicar o no la marca “2.0” són els que es mostren en segon lloc: els serveis a l’usuari o biblioteca social. Lògicament, tant si encara no hem donat el pas traspassar la nostra biblioteca al Web 2.0 com si ja hem començat, és difícil oferir de seguida tots aquests serveis. Evidentment, les biblioteques de Primària estan més limitades a l’hora d’implementar serveis, com per exemples les xarxes socials, a causa de l’edat del seu alumnat (menors de 14 anys). Per tant cada cas requerirà concrecions diferents.


El que compte, però, és mantenir l’esperit del “beta permanent”. La nostra fita no ha de ser tenir-ho “tot” sinó anar pas per pas, descobrint, investigant, experimentant les possibles utilitats i adaptacions específiques per a la nostra biblioteca.


- Per saber més

El web Biblioteca Escolar 2.0 del Departament d'Ensenyament (Programa puntedu) ofereix un ampli ventall de reflexions i recursos imprescindibles per orientar el camí de la BE cap els espais digitals en línia .


La Biblioteca de l’IES Matilde Casanova va guanyar l’etiqueta “Buena Pràctica 2.0” de l’ITE. Aquesta presentació mostra l’evolució de les funcions més tradicionals de la biblioteca cap a la biblioteca social (2.0). Fixeu-vos especialment en el capítol 5.