Eines per a la difusió de la biblioteca escolar 2.0

Presentació

En aquest mòdul ens centrarem en les aplicacions 2.0 que s’utilitzen més habitualment per accedir a les biblioteques escolars: els blocs i els webs dinàmics.

Quants als blogs, es veuran les principals característiques i exemples d’us fets amb Blogger i Wordpress. Com exemple de web dinàmic es presentarà google-site.

Objectius

  • Reflexionar sobre com mostrem la nostra biblioteca a la Xarxa
  • Conèixer les principals característiques de les aplicacions que faciliten l’entrada a la BE2.0
  • Entendre els avantatges i inconvenients de blocs i llocs web

Continguts

  • Principals característiques i funcions dels blogs
  • Principals característiques i funcions dels Llocs Google
  • La biblioteca social
  • Exemples de blogs i webs de biblioteques escolars

Temes

  • Tema 1: Les portes de la biblioteca 2.0
  • Tema 2: L'entorn virtual de la biblioteca escolar
  • Tema 3: Llocs web Google de l’XTEC per a la biblioteca escolar