Concepte 2.0

Presentació

En aquest mòdul ens introduirem en el concepte de web 2.0 i les seves implicacions en l’educació i les biblioteques escolars.

És important entendre que allò que anomenem “2.0” no és nomes un conjunt d’eines i aplicacions tecnològiques sinó, i molt especialment, una actitud pro activa cap a la innovació i la millora constant.

Objectius

  • Familiaritzar-se amb el concepte 2.0
  • Entendre l’aplicació del concepte 2.0 a l’educació i a les biblioteques
  • Assolir nocions sobre les principals eines 2.0

Continguts

  • Concepte 2.0 al Web a l'educació
  • Principals eines per l’educació 2.0
  • Característiques de la biblioteca 2.0 i les biblioteques digitals

Temes