Guia

Presentació

La societat de la informació i del coneixement està impregnant a tots els estaments de la societat i implicant als ciutadans en totes les seves activitats professionals i socials, des del treball, el consum i la comunicació, fins l'oci i la forma de relacionar-se. Aquest panorama imposa uns canvis profunds en els processos d'integració de l’univers 2.0 al món de l'educació, uns canvis que impliquen una ineludible modernització de les aules i una modernització del sistema educatiu en conjunt.

La filosofia “2.0” és la gran oportunitat de les biblioteques per estar més a prop dels seus usuaris, conèixer què els interessa i què necessiten, i oferir-lo de la forma que millor s'adapti a ells. Les biblioteques 2.0 suposen canvis en diferents nivells: tecnològic, processos i actituds, per aconseguir reduir les barreres que tenen els usuaris per accedir a la informació. (Vállez,i Marcos, 2009).

Objectius

La finalitat d'aquest curs és proporcionar coneixements bàsics per aplicar eines 2.0 a la biblioteca escolar.

Els objectius del curs són:

  • Familiaritzar-se amb el concepte de “Web 2.0” i conèixer les seves característiques i la seva aplicació a l’entorn educatiu
  • Valorar l’aplicació del concepte 2.0 a la biblioteca escolar
  • Utilització d’eines 2.0 per a millorar la difusió i la gestió de la biblioteca escolar a la xarxa
  • Utilització d’eines 2.0 per a crear i compartir coneixement des de la biblioteca escolar

Continguts

En el mòdul 1: Concepte “2.0” aplicat al Web, l’escola i la biblioteca

En el mòdul 2: Eines per a la difusió de la biblioteca escolar 2.0: blogs i webs

En el mòdul 3: Eines i serveis per a la gestió de la informació i comunicació: marcadors socials…

En el mòdul 4: Eines i serveis per a la creació i col·laboració: wikis, xarxes socials…

EXEMPLE: Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat,i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Coneixements previs

Experiència en Biblioteca Escolar.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.