Identitat digital

Presentació

En aquest mòdul es treballen els diferents aspectes vinculats amb la creació d'una imatge, d'una manera de fer i d'un estil de la biblioteca mitjançant l'ús i la integració de la tecnologia. És fonamental establir uns criteris i protocols d'actuació a la xarxa per determinar la personalitat digital com a institució i actuar de forma ètica i coherent.

Objectius

 • Aprofundir en el concepte d'identitat digital
 • Definir estratègies per a la construcció de la identitat digital
 • Reflexionar sobre quines són les pautes de comportament en línia més adequades.
 • Conèixer els aspectes bàsics de la Llei de la Propietat Intel·lectual.
 • Conèixer les eines i recursos bàsics per a la construcció d'aquesta identitat.

Continguts

Els continguts específics que es treballaran en aquest mòdul són:

 • Identitat digital
 • Netiqueta
 • Normativa associada a la Llei de Propietat Intel·lectual
 • Pla d'acció per a la construcció de la identitat digital en la biblioteca escolar 2.0

Temes

 • Tema 1: Què és la identitat digital?
 • Tema 2: Com es construeix la identitat digital?
 • Tema 3: Netiqueta i propietat intel·lectual
 • Tema 4: Pla d'acció de la biblioteca 2.0