La biblioteca mòbil. La biblioteca escolar i els dispositius mòbils

En aquest mòdul analitzarem de quina manera es poden integrar els dispositius mòbils a la biblioteca escolar. L'ús d'aquests dispositius ens ofereixen l' oportunitat d'obrir nous canals de comunicació amb els nostres usuaris i cobrir les necessitats informacionals, literàries i culturals, adaptant-nos als nous hàbits d'accés a la informació.

Objectius

 • Analitzar la realitat social i la incidència que tenen els dispositius mòbils sobre els nostres hàbits de consum i accés a la informació, així com investigar de quina forma es poden integrar a la biblioteca escolar.
 • Conèixer diferents tecnologies i metodologies vinculades a l'ús dels dispositius mòbils a l'escola i integrar-ho de manera efectiva a la biblioteca.
 • Conèixer la tecnologia de realitat augmentada, la geolocalització i els codis QR i la seva integració als serveis i activitats de la biblioteca.
 • Descobrir metodologies i propostes de treball específiques que afavoreixen la integració dels dispositius mòbils al funcionament habitual de la biblioteca.
 • Generar activitats que incloguin l'ús dels dispositius mòbils a la biblioteca.

Continguts

Els continguts que es treballaran en aquest mòdul són:

 • Els dispositius mòbils com a eina i mitjà de comunicació a la biblioteca escolar.
 • Tecnologia aplicable a la biblioteca escolar: Realitat Augmentada, Geolocalització i ús de Codis QR.
 • Disseny d'activitats específiques que inclouen l'ús de dispositius mòbils.
 • Recursos tecnològics per a la biblioteca escolar: selecció d'apps.

Temes

 • Tema 1: Dispositius mòbils: una oportunitat per la biblioteca
 • Tema 2: Tecnologies mòbils aplicables a la biblioteca escolar
 • Tema 3: Recursos digitals. Una oportunitat pel desenvolupament de noves propostes
 • Tema 4: Apps i biblioteca escolar