Construïm la biblioteca 2.0: eines i recursos

La funció de la biblioteca escolar s'ha diversificat els darrers anys: a més d'oferir suport a l'entorn físic també ha de donar suport, oferir serveis i activitats a l'esfera virtual. És per això que cal dissenyar els espais necessaris per oferir aquests nous materials, seleccionar les eines més apropiades i sistematitzar les accions necessàries pel seu desenvolupament i manteniment.

Objectius

Els objectius principals d'aquest mòdul són:

 • Definir les característiques principals de l'espai digital de la biblioteca escolar.
 • Determinar quins són els serveis i activitats que s'han d'oferir en versió digital.
 • Seleccionar eines i recursos digitals disponibles que ens permetin construir el nostre estoig digital.
 • Determinar quines són les eines i canals bàsics de comunicació i generar els protocols d'ús.
 • Descobrir la biblioteca com un espai de formació així com eines i recursos que es poden implementar.

Continguts

Els continguts de treball principal per aquest mòdul són:

 • Disseny de l'entorn digital principal de la biblioteca escolar.
 • Eines disponibles per a generar materials a l'entorn virtual de la biblioteca: imatges, àudio, vídeo, presentacions, infografies, etc.
 • Propostes d'activitats i actuacions a partir del'ús dels recursos seleccionats.

Temes

 • Tema 1: L'espai web principal de la biblioteca escolar.
 • Tema 2: Eines digitals per a la gestió de la informació.
 • Tema 3: Eines digitals per a la creació i la col·laboració (I): creació de continguts i emmagatzematge.
 • Tema 4: Eines digitals per a la creació i la col·laboració (II): text, àudio i vídeo.