La Biblioteca Escolar 2.0

Presentació

En aquest mòdul s’analitza la situació general de la societat i de l’escola en relació amb la implementació i l’ús de la tecnologia. Es reflexionarà sobre el paper i model de biblioteca escolar en aquest nou escenari educatiu, les oportunitats i reptes que representa.

Objectius

Els objectius prioritaris de treball per aquest mòdul són:

  • Analitzar la situació i l’evolució del món digital així com la seva integració en l’educació.
  • Reflexionar sobre les possibilitats i la necessitat d’integrar adequadament la tecnologia a la biblioteca escolar.
  • Analitzar el model de biblioteca escolar digital necessari.
  • Analitzar les oportunitats i dificultats que pot comportar aquest canvi de model.

Continguts

Els continguts específics que es treballaran durant el mòdul són:

  • Web 2.0
  • Competències bàsiques de l’àmbit digital i la seva relació amb la biblioteca escolar.
  • Bretxa digital
  • Biblioteca escolar 2.0, un nou model treball
  • Perfil digital del responsable de biblioteca escolar

Temes