Els llibres de coneixements a l’escola

L'escola es troba en procés de canvi. La biblioteca del centre educatiu és el context idoni on aprendre a resoldre les necessitats informatives i adquirir les habilitats i estratègies necessàries per ser autònom en els seus aprenentatges al llarg de la vida; d’aquesta manera, es compensa també la desigualtat d’oportunitats i s’ajuda a reduir la bretxa social i digital de l’alumnat. El llibre de coneixements és, avui una eina bàsica, tant per afavorir el gust per llegir i l'hàbit lector com per aprendre a llegir textos informatius i discontinus, cercar informació i transformar-la en coneixement.

En aquest últim mòdul ens centrarem en parlar del valor dels llibres de coneixements a l'escola, de la col·lecció que es pot oferir i com podem mediar perquè l'alumnat esdevingui un lector competent i en faci un lectura eficaç.

Objectius

  • Analitzar el potencial que ofereixen els llibres de coneixement.
  • Conèixer la tipologia de lectures que trobem en aquests llibres (text i imatge).
  • Saber quines accions podem mediar perquè l'alumnat pugui adquirir l'aprenentatge necessari per ser un lector efectiu dels llibres de coneixements.
  • Reflexionar sobre la col·lecció que es pot tenir al centre i les accions que es poden dur a terme.

Temes

  • Tema 1:Llegir llibres de coneixements
  • Tema 2:Treballar amb els llibres de coneixements al centre educatiu
  • Tema 3:Llibres de coneixements a la biblioteca escolar