La selecció de llibres de coneixements

En aquest mòdul treballarem els diversos aspectes que cal considerar a l’hora de triar llibres de coneixements. La gran oferta existent ens permet assegurar una renovació constant dels fons de la biblioteca, amb llibres de qualitat, que aportin nous punts de vista als continguts curriculars i que, alhora, facilitin el descobriment de temàtiques d’interès dels lectors. Per això, cal analitzar amb detall els llibres, a partir de tres aspectes principals: la creació dels continguts, en especial, les qüestions relatives a l’autoria i al paper de les editorials; també valorarem els continguts en si mateixos, l’actualització, el rigor, l’adequació al context i, finalment, analitzarem la manera com aquests coneixements es materialitzen en el llibre, en la seva organització gràfica i la seva presentació.

Per tenir una guia orientativa, hem elaborat una fitxa que permetrà de recollir tots els aspectes analitzats i facilitarà la decisió final.

Objectius

  • Explorar els elements dels llibre de coneixements: autoria, continguts i el llibre com a producte.
  • Construir els criteris per a una bona selecció de llibre de coneixements, adequada a les necessitats del centre.
  • Disposar d'un material que faciliti l'anàlisi per fer una selecció.

Temes

  • Tema 1: La creació de continguts
  • Tema 2: Anàlisi dels continguts
  • Tema 3: Aspectes formals del llibre de coneixements