Els llibres de coneixements

En aquest mòdul intentarem definir els llibres de coneixements i n’analitzarem les característiques més específiques, tant des del punt de vista de l’organització dels continguts com de la seva presentació formal. Uns llibres que, davant l’omnipresència de la xarxa, on pretesament els nois i noies tenen tota la informació a l’abast, sovint han quedat relegats de les biblioteques escolars i de les aules.

Malgrat això, els llibres de coneixements són encara avui un recurs imprescindible per al lectors infantils i juvenil, ja que els faciliten l’accés al saber, tot garantint-ne la qualitat i l’adaptació dels continguts a les diverses edats capacitats lectores. I això és per què, més enllà d’aportar dades, descriure realitats, relatar fets i exposar opinions d’experts sobre temes diversos, els llibres de coneixements interpel·len el lector amb preguntes, el fan reflexionar, crear-se una opinió sobre la qüestió i posicionar-se davant les informacions que s’hi contenen i sobre els punts de vista que s’adopten en exposar els continguts.

Los educadores están descubriendo algo que los niños han sabido desde hace mucho tiempo: leer para informarse puede ser muy divertido. Los niños son curiosos por naturaleza y están ansiosos de conocer el mundo que les rodea. A ellos no les aburren los hechos, los datos ni la información; a ellos les aburre la manera en que se les presenta esa información o lo que se pretende que hagan con ella.

DOIRON, R. (President de la Canadian School Library Association). Citat a: Ana Garralón. Denominemos, nombremos, designemos, llamemos o bauticemos… Educación y Biblioteca, n. 147, 2005.

Objectius

  • Definir què són els llibres de coneixements.
  • Analitzar les característiques dels llibres de coneixements.
  • Reflexionar sobre la denominació d'aquests llibres.
  • Identificar les diferents modalitats de presentació de continguts.

Temes

  • Tema 1: Què són els llibres de coneixements?
  • Tema 2: Estructura i organització dels continguts
  • Tema 3: Presentació dels continguts
  • Tema 4: Altres mecanismes de visualització de la informació