El suport a les famíliesCom s'ha anat veient al llarg dels mòduls, l'aprenentatge de la lectura és un procés molt complex que implica factors diversos. Els dos principals agents alfabetitzadors, escola i família, tenen un pes cabdal i, per tant, han d’unir esforços per escometre aquesta tasca tan important: la família s’ha de convertir en una aliada indispensable de l’escola per tal afavorir la relació afectiva dels infants amb la lectura, tot oferint bons models lectors i proporcionant un context on la lectura hi tingui un paper destacat.

Manresa (2013) assenyala tres situacions diferents dins de l’àmbit familiar que poden contribuir a configurar hàbits lectors en els infants:

 • Les interaccions entre l’adult i l’infant en situacions de lectura.
 • Les possibilitats reals de llegir que l’infant té a casa.
 • Els models lectors dels adults.


Què pot fer la BE per donar suport a les famílies?


Probablement el record de l'aprenentatge de la lectura que tenen els pares difereix força dels paràmetres actuals. Això pot causar angoixes i neguits i repercutir negativament sobre els alumnes. Es fa necessària una intervenció des del centre per apropar-se a la família i acordar les línies d'actuació al voltant de la lectura.

El centre s’hauria de plantejar:

 • Quina informació sobre la lectura i el seu aprenentatge vol compartir amb les famílies (procés d’alfabetització, metodologia d’ensenyament, foment de l'hàbit lector …)
 • Quins mitjans utilitzarà per compartir aquesta informació (entrevistes, reunions, fullets,blocs…).


Algunes accions que es poden fer des del la BE:

Per saber-ne més:

 • Guia de lectura: recomanacions i orientacions per a les famílies. Escola Cossetània (Vilanova i la Geltrú).
 • Lectura i família: com fomentar la lectura des de la llar. Departament d'Ensenyament, L'Impuls de la Lectura. 2a edició, 2016.
 • TEIXIDOR, E. La lectura i la vida. Com iniciar els nens i els adolescents a la lectura: una guia per a pares i mestres. Barcelona: Columna, 2007.
 • ROIG, M Construint vincles. Departament d'Educació, Articles Biblioteca escolar en el segle XXI, 2020
 • PORTELL, J. M’agrada llegir. Com fer els teus fills lectors. Barcelona: Ara Llibres, 2004.
 • PORTELL, J. Llegim? Com fer lectors entusiastes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2018 (Créixer; 5).
 • PORTELL, J. Adolescents i lectura: el binomi fantàstic. O com acostar, treballar i promocionar la lectura entre els joves. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2019. (Créixer; 8).