Suport de la BE a l'aprenentatge de la lectura


Al llarg dels mòduls s’ha analitzat els factors de l’aprenentatge de la lectura i s’han tractat diferents modalitats d’activitats de lectura. En el marc del Pla de lectura de centre, la BE és un recurs al servei de la millora de la competència lectora. Com a tal, les seves accions de suport haurien d’anar encaminades a:

  • Seleccionar materials i recursos que, tot i que no siguin específicament dissenyats per a aquesta finalitat, donin suport a l’aprenentatge de la lectura a les diferents etapes educatives.
  • Oferir orientacions als alumnes, als docents i a les famílies.
  • Afavorir la creació d’un centre lector que convidi a llegir en tots els seus espais i moments.


Objectius

  • Reflexionar sobre les accions que pot fer la biblioteca escolar per donar suport a l’aprenentatge de la lectura.
  • Conèixer alguns recursos que pot oferir la BE, tant a alumnes com a mestres i famílies: guies de lectura, seleccions bibliogràfiques, recomanacions…


Temes