Maneres de compartir: clubs de lectura, cercles de literatura

Clubs de lectura


Qui més qui menys coneix algú que formi part d'un club de lectura. Probablement en fan algun a la biblioteca del vostre municipi o barri i algun cop hi heu participat. Sí és així haureu experimentat que no és el mateix fer una lectura independent que compartir-la amb els altres: el club de lectura acompanya els lectors, els ajuda a teixir relacions de complicitat al voltant de la lectura i a construir plegats el seu significat. Però, què s'entén per club de lectura? Quines condicions hauria de complir?

Podeu consultar alguns exemples de centres educatius que han instaurat els clubs de lectura com a pràctica habitual:

Per saber-ne més:

Cercles de literatura


Els cercles de literatura (o de lectura) es van començar a utilitzar a finals del segle XX a Nordamèrica. Són un recurs que es basa en el treball cooperatiu per aprofundir en la lectura.: mitjançant la discussió en petits grups i amb un rol assignat, els alumnes poden construir la comprensió del text, modificar les idees que tenien prèviament i créixer com a lectors.

Però com funcionen? Vegeu aquesta presentació digital:


Observeu aquest exemple de cercle de literatura. Fixeu-vos en els aspectes següents:

  • Els alumnes llegeixen el seu llibre de forma individual.
  • Els cercles de literatura funcionen de forma independent un de l'altre.
  • Cada alumne exerceix el seu rol, la mestra va passant pels diferents cercles escoltant i observant.
  • Es recrea un exemple de conversa on es veuen quatre participants: la connectora, el dibuixant, l'enriquidora de vocabulari i la preguntadora.Per saber-ne més: