Per reflexionar...

Al llarg d'aquest mòdul hem vist com n'és d'important la implicació dels alumnes en la lectura per afavorir l'hàbit lector i millorar, d'aquesta manera, la competència lectora. Hem mostrat dues maneres diferents d'enfocar la lectura a l'aula: la lectura autònoma (silenciosa, sostinguda, de lliure elecció) i la lectura guiada (amb orientacions del docent).

Un tipus de lectura no ha d'excloure l'altre: les dues són complementàries perquè acompleixen funcions diferents. La biblioteca escolar, com a centre de recursos per a l'aprenentatge i l'ensenyament, ha d'apostar per aquests dos tipus de lectura (entre d'altres) i donar tot el suport per tal que es pugui dur a terme amb les millors condicions possibles.Quines accions pot fer la biblioteca escolar per donar suport a la lectura autònoma?Quines accions pot fer la biblioteca escolar per donar suport a la lectura guiada?