La creació de l'hàbit lector


No naixem lectors. Ens fem lectors mitjançant les lectures i les experiències que vivim amb elles. L'escola té un paper molt important en la construcció de cada lector, però no únicament. La família i la societat en general hi aporten també els seus ingredients. L’escola treballa per aconseguir alumnat cada vegada més competent en aquest camp. Avui ningú no discuteix que un dels objectius principals de la institució escolar és desenvolupar la competència lectora i fomentar tant com es pugui l’hàbit lector, a fi d’aconseguir lectors autònoms al llarg de la vida.

No existeix cap recepta màgica que garanteixi la construcció d’un lector autònom, però la manera com s’afronta la lectura a l’escola pot afavorir-ne, o no, la seva formació.

Mireu el vídeo següent:

Reflexioneu:

  • Quines actuacions es fan al centre per afavorir l'hàbit lector dels alumnes?
  • Existeix el model de lectura adult en el centre?

Algunes accions que fem a l'aula poden afavorir l’interès i les actituds positives envers la lectura i ajudar a formar lectores i lectors autònoms; també pot passar a l'inrevés però, determinades accions poden generar un rebuig per la lectura que els n'allunyi per sempre.

Llegiu aquests consells i penseu en la vostra aula:

Descarrega infografia

Per saber-ne més:

CHAMBERS, A. Dime: Los niños, la lectura y la conversación. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.

COLOMER, T. Andar entre libros: la lectura literaria en la escuela. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.

PENNAC, D. Com una novel·la. Barcelona: Empúries, 1993.