Per què és important que els agradi llegir?

Des de l'anàlisi dels resultats dels estudis PISA 2000 es consideren la implicació i la motivació dels alumnes en la lectura com a factors essencials que correlacionen amb la bona competència lectora.

«Així, la motivació i el compromís són variables i palanques poderoses sobre les quals un pot actuar per reforçar el rendiment en lectura i reduir les diferències entre grups d'estudiants».

Marc conceptual per a la competència lectora. PISA 2018. Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Una de les conviccions més importants que els i les docents d’escolaritat obligatòria intentem treballar i fer viure amb més dedicació al nostre alumnat és que llegir val la pena, que és interessant, que els pot ajudar a resoldre necessitats i a entendre situacions de la vida quotidiana, que els ho pot fer passar bé, que els pot ajudar a fugir, a sentir, a apassionar-se col·lectivament i individual.

Què fa que un lector s'impliqui en allò que llegeix i en la lectura en general? Per què és desitjable fer alumnes lectors?

Mireu aquest vídeo:

Reflexioneu:

  • Per quines raons desitgeu que els vostres alumnes siguin lectors habituals?
  • Què té de positiu tenir un bon hàbit de lectura?

Quines accions solen fer els lectors implicats en la lectura?

La infografia següent descriu algunes de les accions que solen fer els lectors compromesos amb la lectura.

Descarrega la infografia

Reflexiona:

  • Què pots fer, com a docent, per millorar la implicació dels alumnes en la lectura?
  • Quines accions podria fer la biblioteca del centre educatiu?