Com podem implicar els alumnes en la lectura?

«Una persona competent en lectura no només té les habilitats i el coneixement per llegir bé, sinó que també valora i utilitza la lectura per a una varietat de propòsits. Conseqüentment, és un objectiu de l’educació fomentar no tan sols la competència, sinó també la implicació amb la lectura. La implicació, en aquest context, comporta la motivació per llegir i comprèn un grup de característiques afectives i conductuals que inclouen l’interès i el gaudi per la lectura, un sentit de control sobre el que es llegeix, la participació en la dimensió social de la lectura i diverses i freqüents pràctiques de lectura ».

Marc conceptual per a la competència lectora. PISA 2018. Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Partim de la correlació que té la implicació dels alumnes en la lectura amb la millora de la competència lectora i dels resultats acadèmics en general. Treballar per la consecució d’un bon hàbit lector dels alumnes és apostar pel seu èxit, tant personal com educatiu i social.

El centre té molta feina a fer. I la biblioteca escolar, quin paper hi té?

Objectius

  • Descobrir la importància de la implicació dels alumnes en la lectura i el paper que té el centre educatiu.
  • Conèixer algunes modalitats de lectura que poden ajudar a afavorir l’hàbit lector, a millorar la comprensió lectora i la implicació en la lectura.
  • Reflexionar sobre les accions que pot fer la biblioteca escolar per donar suport a les diferents modalitats de lectura.

Temes

  • Tema 1: Per què és important que els agradi llegir?
  • Tema 2: La creació de l’hàbit lector.
  • Tema 3: Maneres de llegir: lectura autònoma i lectura guiada.
  • Tema 4: Per reflexionar…