Per reflexionar...

Observeu en aquesta infografia quin tipus de suports pot oferir la biblioteca del centre educatiu a l'aprenentatge de la lectura. Hi tornarem més endavant:

Descarrega la infografia.

Reflexiona:

  • Quins dels apartats de la infografia creus que en el teu centre podrien ser punts forts?
  • Quins podrien ser punts febles?
  • Quines accions preveus que es podrien fer per millorar?