L'aprenentatge de la lectura (I)

Desfem tòpics

Quan parlem d'aprendre a llegir, sovint hem sentit tòpics perillosos com els següents:

 • «Llegir és un compendi de subhabilitats».
 • «Primer s'ha de descodificar, després ja comprendran».
 • «Ensenyar a llegir és cosa de llengua».
 • «A parvulari han d'aprendre a llegir, han de començar el cicle inicial sabent llegir».
 • «De llegir, se n'aprèn a primària».
 • «És normal que hi hagi un percentatge d'alumnes que no aprenen a llegir».


Cal anar molt alerta amb aquestes afirmacions, que poden tenir com a conseqüència algunes pràctiques d'aula no desitjables.

Desfem tòpics? Mireu aquest vídeo de la professora Isabel Solé:


Reflexioneu sobre quines implicacions poden tenir les afirmacions següents en el plantejament de l'aprenentatge de la lectura:

 • «S'aprèn a llegir al llarg de tota la vida».
 • «De llegir se'n pot començar a aprendre molt aviat, amb el concurs dels altres».
 • «La lectura està relacionada amb la capacitat d'aprendre i de pensar».

Com comença tot? L'aprenentatge inicial de la lecturaCom s'inicia l'aprenentatge de la lectura? Es fa de forma espontània? Quin paper té l'entorn de l'infant?

Aprendre a llegir és un procés molt complex que implica factors com el desenvolupament de l'infant, la participació de l'entorn, el desig i la necessitat d'aprendre'n.

Des que l'infant descobreix que en el món que l'envolta hi ha textos, que aquests es poden llegir, fins que li dona un valor al codi escrit, va elaborant hipòtesis sobre el funcionament de la llengua escrita."(…) aquest aprenentatge es desenvolupa de manera natural en la mesura que l'infant conviu en un entorn on circulen textos escrits de tipus diferents (des de marques de productes diversos fins a cartells, contes, diaris, ordinador, etc.) i veuen com els usen les persones adultes. Aquest entorn, que anomenem alfabetitzador, és el que permet que els infants es mostrin encuriosits i comencin a indagar i a preguntar com s'usen, per a què serveixen i com funcionen els textos que tenen a l'abast."

M. FONS. "A poc a poc i bona lletra", Guix d’Infantil, núm. 45, setembre-octubre 2008.

Mireu aquest vídeo i reflexioneu:

 • Quines qualitats hauria de tenir un mestre a les primeres edats per afavorir l'aprenentatge de la lectura?
 • Quin paper pot tenir la biblioteca escolar en l'aprenentatge inicial de la lectura?

Per saber-ne més: