Què fem quan llegim? Com se n'aprèn?

El propòsit d'aquest mòdul és aprofundir en els processos interactius que afavoreixen la comprensió del text. Per això tractarem la relació que s’estableix entre el lector i el text, les anades i vingudes del text al lector i del lector al text.

Observarem els factors que incideixen en l’aprenentatge de la lectura, des de les primeres edats fins al món adult, reflexionarem sobre què pot aportar la biblioteca escolar per millorar i facilitar aquest aprenentatge.


Objectius

  • Comprendre la interacció que s’estableix entre el lector, el text i el context en el procés lector.
  • Conèixer les habilitats i estratègies implicades en la descodificació i la comprensió del text.
  • Reflexionar sobre els factors que incideixen en l’aprenentatge de la lectura, des dels seus inicis fins al final de l’escolaritat obligatòria.
  • Definir accions que es poden fer des de la biblioteca escolar per donar suport a l’aprenentatge de la lectura.

Temes