Projecte

El projecte, que s’ha d’anar construint al llarg dels diversos mòduls, es considera l’eix principal del curs, i consistirà en:

  • L’elaboració d’un document de planificació que tingui en compte totes les fases de creació del blog.
  • La construcció d’un blog per a la biblioteca escolar o l’optimització d’un ja existent.

Aquestes dues tasques seran requisits indispensables per superar el curs.