Tema 2. Per anar acabant

Aquesta pràctica servirà per tractar els darrers apunts de caire més tècnic del curs.

1. Una mica de codi HTML

Per facilitar la tasca de redacció dels articles, fora interessant conèixer una mica de codi html ja que pot millorar la presentació de contingut. A continuació trobareu les marques o etiquetes més habituals i en el punt 3 d'aquesta pràctica trobareu un document una mica més extens, però elemental.


Sintaxi més inicial:

Encapçalament:
<h1> Encapçalament</h1> (més gran)
<h2> Encapçalament</h2> 
<h3> Encapçalament</h3> (més petit)

Paràgrafs:
<p> per escriure paràgrafs</p>
<b> text en negreta</b>
<strong>text en negreta </strong>
<b></b> i <strong></strong> són equivalents

<br/> salt de línia
<hr/> línia horitzontal
<p></p> Espai doble


Llista de pics:
<ul>
<li>element de llista de pics<li>
<li>element de llista de pics</li>
</ul>

Llista numerada:
<ol>
<li>element de llista de numerada<li>
<li>element de llista numerada</li>
</ol>

Per centrar un text:
<div style="text-align: center;">
text que volem centrar
</div>

Document una mica més extens: * Una mica de codi

2. Com anomenar correctament els arxius digitals annexos

A continuació es relacionen una sèrie de recomanacions per al tractament dels arxius relacionats amb el nostre blog, tot i que, es poden seguir per a qualsevol arxiu digital que gestionem.

Per anomenar i desar els arxius que haurem d'allotjar, tant al blog com a altres eines 2.0 (Youtube, Picassa, Google Drive, etc.), amb independència del seu format (Word, pdf, imatge, arxiu sonor, etc.), es recomana seguir les indicacions següents per tal que les adreces que es creïn no tinguin conflictes a Internet, tot i que moltes aplicacions accepten ja algunes d'aquestes sintaxis.

 1. En primer lloc caldrà donar un nom significatiu als arxius per tal de tenir una pista del contingut. També es recomana escriure la data a continuació del nom, llevat de les imatges d'un esdeveniment, que la contindrà la carpeta. No guardarem les versions provisionals del document.
 2. Quant al tipus de lletra que usarem en el noms dels arxius, es recomana que sigui minúscula.
 3. Hem d'usar el que s'anomena "ortografia pobra" que vol dir que no ha d'haver-hi ni majúscules, ni accents, ni dièresi, ni les lletres que no són de l'alfabet internacional com la "ç", "l·l" o en el cas del castellà la "ñ".
 4. En el títol dels arxius no ha d'haver-hi espais ni punts, sinó que les paraules han d'estar unides amb un guió baix. No les unirem amb guió en mig. El punt serà el que separarà el títol del document del tipus d'arxiu (.pdf, .docx, .odt, .jpg, etc.).

Exemples d'ortografia pobra:

 • pla_plurilinguisme_2014.pdf
 • placa_francesc_macia.jpg (La carpeta ja conté la data de l'esdeveniment)
 • fira_sant_ponc.jpg (La carpeta ja conté la data de l'esdeveniment)

Exemples de títols significatius

 • recomanacions_nadal_2014.pdf
 • pla_de_lectura_2014.doc
 • projecte_linguistic_2013.pdf

Títols no significatius que s'han d'evitar

 • nadal_versio_final.pdf
 • activitats_totes.pdf
 • projecte_corregit.docx