Tema 1. La posada en marxa i les tasques de manteniment (fase final)

1. La difusió inicial

Comprovat que tot funciona i tenint els missatges de benvinguda a punt, ara és l’hora de fer una campanya de comunicació per fer conèixer a la nostra comunitat el nou blog o les seves millores i el servei en línia de recursos digitals, si hem optat per enllaçar-lo.

Per dissenyar aquesta promoció la imaginació és lliure, no obstant això, a continuació es recullen les accions bàsiques que s’haurien de tenir presents:

Accions principals

 • Presentació al claustre, aprofitant una de les sessions habituals, per mostrar tot el que s'ha previst en el pla de difusió i demanar possibles col·laboracions puntuals durant el curs.
 • Presentació als diferents grups d’alumnes aprofitant les sessions de la biblioteca.
 • Presentació a les famílies aprofitant les reunions de principi de curs i demanar la seva implicació.


Accions de suport en línia

 • Inclusió permanent de l’enllaç al blog de la biblioteca des del web de centre i des dels altres espais virtuals del centre. A l’inici de la campanya es podria pensar en un banner, o fer un notícia de difusió, sobretot, des del web del centre.
 • Enviament d’un correu electrònic informant la comunitat de la posada en marxa del blog.
 • Bústia de suggeriments d’ampliació i/o millora des del formulari de contacte del mateix blog.

Durant el primer any de vida del blog, o de la millora, és interessant controlar les visites, els contactes generats amb els usuaris a través dels comentaris, el correu electrònic, i, sobretot, si hi ha increment de préstec o de visites a la biblioteca.


2. L’actualització del blog

La periodicitat amb què s'introdueixen noves notícies ha d'estar relacionada amb l'activitat de la biblioteca. El blog ha de ser aquesta finestra oberta al món que mostri el nostre treball quotidià, de manera que els continguts s'han d’anar renovant durant el curs.

Això comporta fer actualitzacions periòdiques, que, en funció de la disponibilitat de cada centre, poden ser més sovintejades o menys. D’altra banda, i per raons d’inversió de temps i de recursos humans, tal com hem comentat en pràctiques anteriors, no totes les activitats i serveis que fem a la biblioteca poden tenir cabuda en el blog, sinó que fóra bo establir un mínim de publicacions anuals perquè no esdevingui un ens estàtic. Com hem comentat en el mòdul anterior, per fer aquesta tasca de selecció de contingut noticiable, ens ajudarà molt elaborar el pla de difusió.


3. El manteniment

De vegades, visitem alguns llocs web i de seguida observem que la informació no està al dia. Aquesta sensació d’obsolescència pot ser deguda fonamentalment a dues raons: una d’elles està relacionada amb la manca d’actualització del contingut del blog que mirem, d'acord amb el què s'ha dit anteriorment (no fer entrades noves, i l'altra pot ser la manca de manteniment de la informació ja entrada (conservar notícies antigues sense interès, tenir enllaços trencats, etc.).

Dins de les tasques de manteniment, a més de vetllar per l'actualització de la informació ja entrada, també hem de vetllar per renovar els enllaços trencats i per la seguretat de la informació que tenim al blog.


3.1. Revisió d’enllaços

Es recomana fer una revisió un cop cada curs dels enllaços que oferim des del blog, tant de les barres laterals com dels articles i de les pàgines, per verificar que funcionen correctament o arreglar o substituir els que han deixat de funcionar.

La tasca de detecció d'enllaços trencats pot anar a càrrec d'alguna persona de l’equip de suport que ens vulgui donar un cop de mà amb el blog, no obstant es troben aplicacions que ajuden en aquesta detecció.

De les múltiples solucions que es troben a la xarxa per mecanitzar aquest treball, recomanem aquestes dues per la seva simplicitat.

1. Eina en línia i gratuïta que detecta enllaços trencats: Dead link Checker

Caldrà introduir la URL de la pàgina principal del nostre blog i seleccionar que faci una comprovació a tot el lloc web. Al cap d'uns segons retorna un informe dels enllaços trencats que ha trobat.

També podem crear un compte gratuït i seleccionar Auto Check que executa de forma periòdica la comprovació d'enllaços i de forma automàtica envia informes al correu electrònic facilitat.


2. Existeix una altra eina, un complement anomenat Pinger del navegador Firefox. Per instal·lar-lo hem d'anar a Eines | Complements i des del cercador escriure Pinger. Quan hi aparegui caldrà clicar al botó Instal·lar.

A continuació podeu baixar-vos un tutorial en PDF de com funciona aquest detector d’enllaços trencats.


tutorial_pinger.pdf

Nota important La darrera versió del navegador Mozilla ja no permet instal·lar aquest complement, però creiem que és important que es conegui perquè en els centres educatius encara es treballa amb versions anteriors.


3.2. Còpies de seguretat

La seguretat de la informació que publiquem és un aspecte que solem descuidar, ja que en principi, les aplicacions funcionen correctament. Però hem de poder respondre a hipotètiques fallades dels sistemes d’informació del centre, a canvis en els proveïdors gratuïts d'allotjament d'arxius, etc., i preservar com a mínim la informació més essencial de la nostra activitat.

En el cas del blog de la biblioteca es recomana guardar en format electrònic, diferents arxius concentrats en una carpeta, titulada Documentació del blog. Aquesta carpeta electrònica caldrà conservar-la en tres llocs: l’ordinador, una memòria externa i el Google Drive del compte de la biblioteca i haurà de contenir:

 • Un document amb totes les eines 2.0 complementàries de la biblioteca. Les contrasenyes cal custodiar-les de manera segura.
 • Una selecció de les imatges, arxius de so i vídeos publicats al blog dels diferents esdeveniments, sobretot dels més importants per al centre, independentment que les tinguem al núvol (a Google Fotos, a YouTube, etc.)
 • Una còpia de seguretat del blog, que farem un cop a l’any com a mínim, normalment en acabar el curs. En la pràctica següent s’explica com fer-la tant en XTECBlocs com en Blogger.

La custòdia d’aquesta carpeta haurà de ser compartida entre la persona responsable de la biblioteca, la direcció del centre i les persones de la comissió de la biblioteca (des de Google Drive és molt fàcil).

Per finalitzar les tasques de manteniment caldrà que cada dos anys es transfereixi la custòdia del contingut de l’arxiu audiovisual a l'arxiu central de l’escola i nosaltres assumir la custodia només dels dos darrers cursos (l’anterior i l’actual).

Per saber-ne més:

 • HASSAN, Yusef, MARTÍN FERNÀNDEZ, Francisco J i IAZZA Ghzala. Diseño Web centrado en el usuario: usabilidad y arquitectura de la información [en línia] “Hipertext.net”, núm. 2, 2004.
 • PÉREZ-MONTORO, Mario. Arquitectura de la información en entornos web. Barcelona: Ediciones Trea. 2010