Tema 5: Els recursos digitals (II): la dinamització

1. Actuacions per incentivar la consulta dels recursos digitals

Tant si tenim el nostre propi servei en línia de recursos digitals com si optem per enllaçar de forma temporal amb el recull model elaborat pel Programa, caldrà planificar accions adreçades als diversos nivells educatius, a fi i efecte d’impulsar la consulta habitual del recull de recursos per part de l’alumnat i el professorat per resoldre les necessitats d’informació que es plantegen des de les diverses àrees curriculars.

Es podrien formular tres tipus d’accions:

 • Activitats de formació d’usuaris adreçades als alumnes per familiaritzar-los amb el funcionament del servei i donar-los a conèixer les interfícies de consulta més habituals: enciclopèdies generals i temàtiques, diccionaris, mapes digitals, guies de la naturalesa, premsa i revistes, catàlegs, etc.
 • Activitats relacionades amb el treball a les àrees curriculars que incorporin la investigació i la cerca d’informació en la seva resolució, col·laborant amb el professorat en l’organització i disseny d’activitats curriculars i projectes. En aquest sentit, cal que el centre tingui en compte les metodologies actives usades en les dinàmiques habituals de treball amb els alumnes, com són les caceres del tresor, les webquests, l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge basat en problemes, aprenentatge cooperatiu, etc.
 • Activitats de cerca, localització i recuperació d’informació relacionades amb els projectes o treballs documentals interdisciplinaris de nivell, de cicle o de centre.

2. La difusió selectiva de la informació (DSI)

La biblioteca ha de vetllar per seleccionar i posar a l’abast dels alumnes i del professorat els recursos més adients que responguin a les demandes dels infants per afavorir les seves cerques sobre els projectes i activitats programats en els diferents nivells. Per fer aquesta difusió selectiva de la informació es recomana oferir, des del blog i des d’una pàgina estàtica, la selecció acurada de recursos indicats per cercar informació per a cada tema treballat.

La pàgina podria contenir aquesta informació:

Exemple de títol de la pàgina: Projectes en marxa o projectes del centre

 • Nom del projecte:
 • Cicle o nivell:
 • Metodologia de treball:
 • Agrupament d’alumnes:
 • Dates d’inici i final:
 • Recursos per cercar informació (Nom del recurs i enllaç)

Consulteu aquesta pàgina d'exempleSi existeixen molts projectes documentals, es podria crear una pàgina per a cada cicle o nivell.

Com a resum es podria dir que per integrar el servei de recursos informatius en el treball curricular dels alumnes, la biblioteca pot fer les actuacions següents:

 • Activitats de formació d’usuaris en el coneixement dels recursos que hi ha al blog.
 • Difusió selectiva de la informació, seleccionant recursos específics per a cadascun dels treballs curriculars i projectes que requereixin un treball informatiu.
 • Col·laboració amb el professorat en l’organització i en el disseny d’activitats curriculars i projectes relacionats amb la cerca i localització d’informació.