Tema 4: Els recursos digitals (I): concepte i orientacions per a la selecció

1. Concepte

Els canvis tecnològics i l’esclat d’Internet han transformat la manera en què les persones ens comuniquem i usem la informació, que ja no es troba únicament a les biblioteques sinó que ha envaït la xarxa de forma massiva. A l’escola també s’han produït aquests canvis i, a hores d’ara, podem dir que el món tecnològic ha entrat a formar part de la majoria d’accions quotidianes que desenvolupem.

La biblioteca escolar digital, hauria de dissenyar i construir un contingut i uns serveis virtuals a mida de les necessitats d’informació de la seva comunitat d’usuaris, tot potenciant les competències digitals i informacionals de l’alumnat i fent-se visible en els entorns de treball i d’aprenentatge del centre.

Per més informació sobre la biblioteca 2.0 podeu consultar: Biblioteca Escolar i món digital. Mòdul 1. Tema 2

El desenvolupament d’una biblioteca digital escolar en tota la seva extensió, s'ha de plantejar com la suma de diverses accions planificades, que combinin la tecnologia i els coneixements documentals adients per descriure, classificar i recuperar informacions i altres documents, tot i que no es trobin en el seu propi fons, amb la finalitat de facilitar l'accés a una informació més integral.

Un dels serveis que pot oferir el blog de la biblioteca és l'accés en línia a una selecció de bons materials, fiables i útils per a l’aprenentatge dels continguts curriculars a disposició dels alumnes i del professorat per fer més senzilla la cerca d’informació a la xarxa.

2. Orientacions per a la selecció

En un primer moment es poden seleccionar i difondre, des del blog de la biblioteca, els recursos més habituals de consulta per part de l’alumnat i del professorat, com són els diccionaris en línia, atles, mapes i altres documents bàsics de referència, però la biblioteca ha de treballar per difondre un repositori ampli de recursos digitals que complementin el seu fons físic.

La construcció d'un servei en línia d’accés a recursos digitals, si es parteix de zero, requereix una inversió de temps considerable. És per això que creiem que aquest repte s’hauria d’encetar en un segon moment, és a dir, un cop que el blog de la biblioteca ja estigui en funcionament.

Per ajudar en la creació d’aquest nou servei en línia que es podria difondre des del blog de la biblioteca, el Programa biblioteca escolar “puntedu” ha creat un altre curs de formació titulat Recursos digitals per a la biblioteca escolar, adreçat a centres d’infantil i primària i de secundària, on es facilita un paquet de recursos ja seleccionats, s’ensenya a construir tècnicament el servei i es fan tasques de coneixement i d’explotació didàctica dels recursos més destacats. Un cop implementat el servei, cada centre té autonomia per seguir introduint els recursos que més s’adeqüin a les necessitats informatives dels seus usuàris. Per tant el Programa recomana, als centres interessats, fer aquest altre curs en la propera edició.

No obstant això, per tal que els centres gaudeixin d’aquest servei en línia des de l’inici de la construcció del blog de la biblioteca, oferim la possibilitat d’enllaçar amb el recull model que conté un repertori classificat de recursos d’informació seleccionats pel Programa, que es troben en diferents pàgines web i que, per tant, són accessibles mitjançant Internet.

Els enllaços, tant per a XTECBlocs com per a Blogger, són els següents:

Educació primàriaEducació secundària  • És convenient que el blog de la biblioteca incorpori l’accés a recursos digitals de qualitat.
  • La selecció acurada d’aquests recursos requereix una certa inversió de temps.
  • Es proposa enllaçar el blog de la biblioteca al blog model del Programa que conté una selecció de recursos digitals triats amb criteris de qualitat i fiabilitat.
  • Per a la creació d’un servei en línia propi, hi ha la possibilitat de fer, en un segon moment, el curs de formació titulat Recursos digitals per a la biblioteca escolar.

3. Algunes escoles que tenen organitzada una biblioteca digital

3.1. La llista següent prové del curs Concepte de biblioteca escolar, mòdul 2 tema 3

  • Biblioteca digital escolar de la pàgina de Glòria Durban “La biblioteca escolar com a eina educativa”. Ofereix una selecció d’enllaços classificats segons el seu interès per a la comunitat educativa. També conté un directori de webs i portals especialitzats per a l’Educació Secundària classificats temàticament segons la CDU.
  • Biblioteca digital de l'escola La Farigola de Vallcarca (Barcelona). Ofereix un recull d'enllaços d'acord amb els projectes treballats al centre i organitzats per àrees temàtiques.
  • Biblioteca digital de l'escola Orlandai (Barcelona). Ofereix enllaços a pàgines d'interès educatiu classificades segons la CDU.

Per saber-ne més:
LUQUE, José Manuel (2007). "Servicios y programas de la biblioteca escolar en las páginas web de los centros educativos. Selección de recursos digitales i virtuales de apoyo al curriculo", en GARCIA GUERRERO, José (dir.). La articulación de los recursos en el funcionamiento de la biblioteca escolar.Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Instituto Superior de Formación del Profesorado. Col. Aulas de Verano. Serie Humanidades.

DURBAN, Gloria (2010) “Recursos digitales y biblioteca escolar. La posibilidad de ser más útil que nunca en los centros educativos”. Mi biblioteca, núm. 21, pàg. 64-70.