Mòdul 3: Categories i etiquetes

Presentació

Es dedica aquest mòdul a reflexionar sobre els sistemes de recuperació de la informació dels blogs i les funcions que han de tenir les categories i les etiquetes en cadascun dels tres sistemes que presentem.

A continuació es troben els tutorials per crear les etiquetes i categories i amb aquesta acció es dona per acabada la fase del disseny de l'estructura.

Trobareu les indicacions per crear les categories i les etiquetes en el tutorial 1a, si trieu Nodes i en el tutorial 1b, si treu XTECBlocs.

Objectius

  • Reflexionar sobre els sistemes de recuperació de la informació dels blogs.
  • Reflexionar sobre les funcions que han de tenir les categories i les etiquetes.
  • Aprendre a crear un sistema de recuperació de la informació que sigui útil als usuaris.

Continguts

  • Categories i etiquetes: concepte i funcions.
  • La llista d'etiquetes i de categories.
  • Criteris de categorització del contingut

Temes i tutorials

  • Tutorial 1a La inserció del giny de categories i el d'enllaços d'interès amb Nodes
  • Tutorial 1b La inserció dels ginys de categories i d’etiquetes amb XTECBlocs.