Tutorial 1a: L'estructura de la informació amb Nodes: la informació fixa i la informació dinàmica

La proposta d'organització dins de l'entorn Nodes és un xic més senzilla que la d'un blog independent, ja que no caldrà repetir informacions que ja apareixen en altres parts del web del centre, com el contacte, els enllaços cap al centre i la informació estructural.

No obstant això, també s'ha de tenir en compte que l'eina, tot i que s'assembla força a XTECBlocs, té unes funcionalitats específiques que hem de saber adaptar a les necessitats de difusió de la biblioteca.

1. Estructura de la pàgina de Biblioteca en l'entorn Nodes

En entorn Nodes la informació la concentrarem en la pàgina que genera la Categoria Biblioteca i l'organitzarem en tres espais: la capçalera, el cos central i la secció lateral.

 • Capçalera: Podrem personalitzar-la amb una imatge diferent de la que hi ha a la portada del web.
 • Cos central: Lloc on es publicaran tots els articles, tant els que continguin informació fixa sobre l'organització de la biblioteca com els que continguin informació variable, com les notícies sobre les diverses activitats. Per tal que apareguin a la pàgina de categoria de biblioteca, aquests articles s'hauran d'assignar a la categoria biblioteca i també s'hauran d'etiquetar per poder recuperar-los des dels ginys de la secció lateral.
 • Secció lateral: Es localitza sempre a l'esquerra de la pàgina de categoria. L'aplicació permet personalitzar el contingut d'aquesta barra lateral i, en aquest cas, es proposa inserir ginys i menús que serviran per recuperar la informació publicada, per mostrar el logotip de la biblioteca, per a l'accés al catàleg en línia, així com altres ginys que enviaran a enllaços d'interès.

2. La informació del cos central

 • La informació fixa sobre el funcionament de la biblioteca es pot redactar en articles i per tal que estigui sempre visible, es proposa crear-ne, en la secció lateral, un menú que es podria situar en un lloc jeràrquic superior. Els articles que es proposen són els següents:
 • Títol: El projecte de biblioteca
 • Contindria un resum del projecte de biblioteca: funcions de la biblioteca en el centre, tasques de la comissió de biblioteca i dels equips de suport, si n’hi ha.
 • Explicació de la implicació de la biblioteca en el Pla de lectura del centre
 • Presentació del programa d’activitats
 • Títol: Guia de la biblioteca
 • Explicació dels serveis que ofereix la biblioteca, els fons librari que té, l’horari d’atenció en la franja escolar i extraescolar, si és el cas, les normes d’ús de l’espai físic i les normes de préstec. És recomanable incloure alguna imatge.
 • Si es disposa d’una presentació en power point o en algun document PDF, es podrà embedir.
 • També es pot fer-hi constar l’equip humà que dóna atenció al servei. Es pot inserir un carrusel amb fotografies de l'equip.
 • Títol: Galeria fotogràfica
 • Es poden inserir fotografies dels diferents espais de la biblioteca.
 • Títol: Història de la biblioteca
 • Opcional, en cas que es vulgui difondre una explicació de la trajectòria de la biblioteca.

Podeu consultar el blog exemple.

En un mòdul posterior s'inclouen les orientacions per fer la publicació continuada de continguts. Ara, només s'ofereixen les indicacions bàsiques de creació d'articles que ens permetran fer les entrades amb la informació general de funcionament de la biblioteca.

3. Publicació d'un article

 • Accediu a l’apartat Tauler | Articles | Afegeix.


 • Escriviu el títol i el contingut. Les eines d’edició de l'article són similars a les de qualsevol tractament de textos. Tot i que el seu ús és molt intuïtiu, en una practica posterior s'explicarà com inserir imatges, vídeos i enllaços.
 • Cal que configureu els paràmetres de publicació següents:
 • Marqueu la categoria Biblioteca, per tal que l'article sigui visible en aquesta pàgina.
 • En Paràmetres hi ha l'opció de clicar a Mostra el contingut sencer per tal que l'article es mostri tot. Si no se selecciona aquesta casella, solament es mostra un fragment de l'article i caldrà clicar a Llegeix més per veure tot el contingut. Més endavant s'aprofundirà en les possibilitats d'aquesta opció.
 • Cal que seleccioneu la Categoria de Biblioteca per tal que l'article es visualitzi en la pàgina de Biblioteca.
 • També caldrà assignar-li altres categories per tal de poder recuperar més endavant la informació. En un altre tutorial, s'explicarà a fons la proposta que fem de les categories relacionades amb les activitats de la biblioteca, i serà el moment d'assignar-les als articles inicials.
 • En darrer lloc, premeu el botó Publica.Cal tenir molta cura per no oblidar-nos de configurar tots els paràmetres en cada article que volem publicar


En el cas que no es visualitzi alguna de les caixes que contenen els paràmetres, cliqueu a la pestanya Opcions de pantalla i seleccioneu les que en falten del faldó que es desplegui.

Per saber més sobre publicació d'articles en Nodes cal que visioneu aquests videotutorials de la guia Nodes.