Tema 2: L'arquitectura de la informació


Organització global de la informació

Presentem una proposta general de distribució de la informació en articles, pàgines estàtiques i seccions laterals que ha tingut en compte dos conceptes:

  • l’estructura bàsica dels blogs que acabem de tractar en el tema anterior i
  • les grans línies de contingut esmentades al Tema 2 del mòdul anterior i que aprofundim una mica més en el tema següent.

No obstant això, cada centre haurà d’adaptar aquesta recomanació al contingut real que té previst difondre.


El criteri general de distribució de la informació, en aquesta proposta, és:

Pàgines estàtiques:

  • Les usarem per allotjar la informació fixa sobre la biblioteca i el seu funcionament, així com el projecte de lectura, etc. Podrem accedir-hi mitjançant el menú principal horitzontal.

Articles:

  • Els usarem per publicar totes les notícies que recullen l'activitat de la biblioteca i les activitats externes: activitats de lectura o de cerca d'informació, novetats bibliogràfiques, recomanacions, bibliopati, certàmens literaris, visites a la biblioteca pública, visites d'autors, etc. Es visionaran en el cos central ordenades cronològicament i les podrem recuperar per les etiquetes que s'hauran d'assignar.

Barra lateral:

  • Informació generada per la biblioteca d'un tema concret que volem destacar, com per exemple l'enllaç a l'epèrgam, l'enllaç a un certamen literari en curs, l'agenda d'activitats global, etc.
  • Informació complementària de la biblioteca que ens interessa trobar a un clic: adreça de contacte, elements de cerca de la informació, arxiu del blog, comptador de visites, etc. En el cas dels centres públics haurà d'aparèixer el logotip del Departament d’Educació al final de la barra lateral.
  • Informació complementària externa com els enllaços d’interès, elements per compartir la informació, etc.

Podeu veure l’estructura proposada si visiteu els blogs confeccionats a tall d'exemple per a aquest curs:
Blog exemple per a la biblioteca escolar amb Nodes
Blog exemple per a la biblioteca escolar amb XtecBlocs