Tema 1: Estructura bàsica dels blogs

Per dissenyar una correcta arquitectura de la informació hem de tenir en compte tant les característiques estructurals i funcionals de l’eina com els objectius i continguts que hem previst en el nostre document de planificació. Dedicarem aquest tema a mostrar l'estructura funcional del blog i els temes següents els dedicarem a reflexionar com repartir el contingut que tenim previst publicar.

En un blog la informació, tant la fixa com la variable, se sol distribuir en aquests quatre espais: Capçalera, menú principal, cos central i seccions laterals.

Estructura bàsica d'un blog

  • Capçalera: És el lloc indicat per fer constar les dades identificatives del blog: el nom de la biblioteca, el nom del centre educatiu i la població. És important identificar correctament el blog en un lloc principal com és la capçalera. Algunes plantilles de visualització també permeten inserir una imatge. Si és el nostre cas, podrem incorporar-ne una de relacionada amb la biblioteca (fotografia de la sala, logotip, alguna imatge elaborada pels alumnes, etc.).

Exemple:

  • Biblioteca de l’escola Roser Capdevila de Polinyà. (Capçalera ben identificada i amb un dibuix de la il·lustradora que dona nom a l'escola.)
  • Biblioteca de l’escola Germanes Bertomeu. (Capçalera ben identificada amb imatge real d'alumnat llegint.)

  • Menú principal (horitzontal o lateral): Dona accés a la informació variable de la pàgina principal i a la informació fixa allotjada en les pàgines estàtiques.

Exemple:

  • Biblioteca de l’escola Miquel Martí i Pol de Viladecans. (Menú principal amb desplegables.)

  • Cos central: És el lloc on es localitza la informació variable (articles o posts) que anem publicant periòdicament. Normalment aquesta informació es mostra a la pàgina principal del blog ordenada cronològicament. La informació fixa de les “pàgines estàtiques” també la trobem en el cos central.
  • Secció lateral: Permet inserir ginys o gadgets, que són petites aplicacions prèviament dissenyades, per incorporar informacions addicionals, enllaços d'interès o informacions que volem que estiguin sempre a un clic. Normalment se situa a la dreta. Algunes plantilles més recents incorporen més d’una secció lateral que es poden situar tant a la dreta com a l'esquerra.