Tema 4: La selecció de les eines 2.0 complementàries. La custòdia de les contrasenyes

La diversitat d’arxius digitals en diferent format que produim actualment (àlbums de fotos, vídeos, documents de text, diapositives, arxius d’àudio, etc.) fa necessària la utilització de diverses eines digitals per allotjar-los a Internet i no col·lapsar la capacitat d’emmagatzematge del blog. Un cop pujats els documents de diferents formats a cada eina (Google Fotos, Youtube, Flickr, etc.), podrem mostrar la informació en el nostre blog inserint els codis embed que genera cadascuna.

És convenient tenir seleccionats, ja des del començament, aquestes eines digitals perquè simplificaran la tasca posterior de publicació de continguts. També es pot donar el cas que el centre ja treballi amb aquestes eines, la qual cosa ens estalviarà la feina de selecció.

Per facilitar-ne la tria, a continuació enumerem les eines digitals més usuals en l’actualitat, tenint en compte que cada dia creix l’oferta d’aquestes aplicacions.

Aplicacions web 2.0 per a la gestió d’arxius

El mòdul 2 del curs Biblioteca escolar en el món digital ofereix informació més detallada sobre aquestes eines.

Aquí enumerarem les més usuals per a cada tipus d’arxiu i/o format.

Per a la gestió de les imatges:

Les dues aplicacions d’ús més habitual són: Flickr i Google Fotos.

Altres aplicacions de gestió d’imatges són: Slide.ly,(aplicacions creatives d'imatge i vídeo)Picturetrail, Photopeach

Els centres que optin per fer el blog amb Nodes o amb XtecBlocs, poden integrar la presentació de fotografies amb l'extensió Carrusel que permet inserir un màxim de 10 fotografies o diapositives.

Alguns exemples d´ús:

Carrusel amb XTECBlocs:

Carrusell amb Nodes:

  • Biblioteca. Institut Banús de Cerdanyola del Vallès.


Per a la gestió de vídeos.

Les aplicacions d’ús més habitual són YouTube i Vimeo.

Altres aplicacions de gestió de vídeo són: Teachertube, i Animoto.

Exemples d’ús de YouTube i de Vimeo

YouTube:

Vimeo:

  • La Teca. Escola Joc de la bola de Lleida.


Per a la gestió de documents de text

Les aplicacions d’ús més habitual són Issuu, Calaméo, Scribd i Google Drive.

Exemples d’ús d’Issu, Calameo, Sribd i Google Drive

Issu:

Calaméo:

Google Drive:

  • Blocteka. Escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú.


Per fer presentacions de diapositives

Les aplicacions d’ús més habitual són Slideshare i Prezi.

Exemples d’ús de Slideshare i de Prezzi

Slideshare:

Prezi:


Per a la gestió d’arxius d’àudio

Les aplicacions d’ús més habitual són Voki, PodOmatic i Ivox.

Exemple d’ús de Voki:


Per a la gestió de murals

Algunes aplicacions d'us habitual són Glogster, Genially o Canva.

Exemples:


Requisits per donar-se d’alta en les aplicacions 2.0

Per fer ús de totes les aplicacions 2.0 és imprescindible registrar-s'hi amb un correu electrònic. Es recomana que s’utilitzi el correu corporatiu de la biblioteca (Gmail). En principi, podem donar-nos d’alta en les que usarem amb més freqüència: una per a imatges, una per a vídeos i una per a arxius de text.


Custòdia de les credencials d’usuari i contrasenya

Es pot donar el cas que no es pugui fer servir el mateix nom d’usuari a totes les aplicacions obertes, bé perquè ja estigui assignat a una altra persona o bé perquè el centre ja en sigui usuari. En aquests casos, el fet de tenir usuaris i contrasenyes diferents podria dificultar recordar-les i, fins i tot, oblidar-ne alguna.

Per seguretat, es recomana que l'equip directiu custodiï sempre les contrasenyes actualitzades.