Tema 3: La selecció de l'eina i les aplicacions recomanades

Sabem que avui en dia la biblioteca pot tenir presència a Internet des de qualsevol de les eines 2.0 disponibles, però és essencial tenir com a referent un lloc web que permeti l’accés a tots els continguts publicats virtualment. Aquest lloc aglutinador de la informació pot ser el blog.

En aquesta pràctica es presenten les aplicacions de creació de blogs més comunes que hi ha actualment a la xarxa, i es comenten els requisits que cal tenir en compte a l’hora de triar-ne la que més ens convingui. També trobareu les instruccions per a la creació i la configuració inicial del blog.

Aplicacions tecnològiques de creació de blogs

En aquest curs es facilitaran els tutorials per a la creació i el disseny del blog amb les aplicacions gestionades pel Departament d'Educació Nodes i XTECBlocs i amb l'aplicació gratuïta Blogger.Serveis oferts pel Departament d'Ensenyament

El servei Nodes

Pensat per allotjar el web del centre, converteix l’espai de la biblioteca en una secció dinàmica integrada dins l’entorn virtual del centre. Aquest nou servei basat en Wordpress, ofereix un gestor de continguts fàcil d’utilitzar que incorpora un disseny gràfic corporatiu i una estructura predefinida de menús, blocs d’informació, pàgines i categories. Inclou una revista escolar i una xarxa social privada, per donar protagonisme a l’alumnat i al professorat. Aquest servei és indicat per als centres que han fet el curs de Nodes i volen integrar el blog de la biblioteca dins del mateix entorn. En aquest cas, l'accés als continguts de la biblioteca es faria mitjançant la categoria "Biblioteca".

El servei XTECBlocs

Les actualitzacions periòdiques han proporcionat una millora gradual de l'entorn d'edició, fent-lo fent-lo més amable i intuïtiu i han introduït una oferta més àmplia de plantilles de visualització. A més, permet fer canvis en el codi html.

En estar gestionada pel Departament d'Ensenyament, l'eina proporciona estabilitat i seguretat en l’allotjament de continguts i, fins i tot, es pot demanar ampliació de capacitat en cas d'arribar al màxim permès.

És important conèixer que XTECBlocs permetrà el traspàs d'informació cap a la plataforma Nodes, en cas que el centre educatiu entri a formar-ne part del projecte, ja que està desenvolupat també amb tecnologia Wordpress.

Per tot això, creiem que, en aquests moments, la plataforma XTECBlocs està indicada per als centres que vulguin donar singularitat al seu espai de biblioteca, tot enllaçant-lo després amb el web del centre. Pel que fa al nivell de competència digital necessari dels usuaris, creiem que ha de ser inicial-mitjà.

Serveis gratuïts de Google

Blogger

Té un ventall ampli de plantilles de visualització i un funcionament molt intuïtiu, tot i que té limitades algunes funcions bàsiques. Està indicat per a persones amb competència digital de nivell inicial.

Google Sites o Llocs web

L’aplicació Google Sites té també una certa presència a la xarxa com a lloc web de biblioteca, però en aquests moments no s'hi estan desenvolupant millores.

Aquest curs no facilitarà tutorials per al disseny d'un lloc web de biblioteca amb Sites.


Com accedir a les aplicacions: les credencials d’usuari i contrasenya

Un cop ja hem decidit quina aplicació usarem per crear el blog de biblioteca, hem de tenir en compte aquestes indicacions importants pel que fa a la creació o l'accés:

Amb XTECBlocs

  • Per crear el blog s’ha de fer constar l’usuari i la contrasenya del correu XTEC del centre.
  • L'equip de direcció és qui custodia aquestes credencials.
  • Un cop creat el blog amb la plataforma XTECBlocs, s'ha de donar permisos d‘administració a la persona responsable que el gestionarà.

Amb Nodes

  • Cal que l'administrador de l'aplicació doni permisos d'edició a la persona que mantindrà l'espai de la biblioteca dins de Nodes.

Amb Blogger

  • Per crear el blog es recomana obrir un correu electrònic del centre o de la biblioteca.
  • Una proposta és obrir un correu corporatiu de la biblioteca (Gmail) (ex.: bibliotecaescolax@gmail.com) o (ex: bibliotecainstitutx@gmail.com).
  • Amb el correu de la biblioteca, la persona responsable del blog serà qui custodiï el codi d’usuari i contrasenya i podrà donar permisos a les persones que facin de col·laboradores.

En cap cas es recomana crear un blog amb nom d’usuari personal, perquè la titularitat l’ha de tenir el centre educatiu.


Exemples de biblioteques que usen les diferents plataformes

Visitant els blogs que enumerem a continuació ens podrem fer una idea dels diferents aspectes que s'aconsegueixen amb cadascuna de les aplicacions.


XTECBlocs

Primària:

Secundària:


Blogger

Primària:

  • Blocteka Escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú.
  • La Teca. Escola Joc de la Bola de Lleida.

Secundària:


Nodes