Projecte

El projecte, que s’ha d’anar construint al llarg dels diversos mòduls, es considera l’eix principal del curs, i consistirà en:

  • L’elaboració d’una diagnosi inicial de l’estat del blog.
  • L’elaboració d’un document de millora del blog
  • La millora del blog incorporant les tasques proposades en els diversos mòduls.

Aquests requisits seran indispensables per superar el curs.