Mòdul 9. L’avaluació del blog i les tasques de seguretat i manteniment

Presentació

Hi ha diversos aspectes que indiquen la qualitat del blog de la biblioteca: la seva arquitectura, els sistemes de navegació i de recuperació de la informació, els serveis que proporciona als usuaris, etc., però també la seva capacitat d'esdevenir un aliat en la consecució de les fites de la biblioteca. En aquest mòdul s'intenta donar pistes de com avaluar aquest darrer aspecte, així com observar la necessitat de sistematitzar un senzill protocol de seguretat per preservar la informació publicada.

Perquè el blog sigui realment útil als usuaris, també caldrà realitzar periòdicament algunes tasques de manteniment.

El darrer tema recull un seguit d'indicacions tècniques o bones pràctiques per col·locar text net als articles i evitar arrossegar codi quan copiem i enganxen text, així com indicacions per tractar correctament les imatges i enllaços.

Objectius

  • Reflexionar sobre la necessitat d'autoavaluació del blog de forma periòdica.
  • Conèixer indicadors per avaluar la integració del blog en els objectius de la biblioteca.
  • Saber aplicar un protocol de seguretat de la informació.
  • Conèixer les tasques més elementals per mantenir el blog actualitzat.

Continguts

  • L'avaluació del blog segons els objectius de la biblioteca.
  • La seguretat de la informació.
  • L'actualització i el manteniment.

Temes

  • Tema 2 Les tasques de seguretat del blog.
  • Tema 3 L'actualització i el manteniment del blog.
  • Tema 4 Bones pràctiques en la redacció de continguts.