Mòdul 8. La marca personal del blog i la promoció de la biblioteca

Presentació

El mòdul es dedica a dues accions divulgatives relacionades amb la imatge que projecta la biblioteca en el món virtual: la marca personal del blog i la promoció del seu projecte.

Pel que fa a la marca personal es pretén que la biblioteca trobi el seu tret diferenciador per tal que el blog esdevingui una eina amb identitat pròpia. Per aconseguir-ho es donen certes orientacions.

El tema 2 fa palesa la necessitat de promocionar el projecte de biblioteca amb accions de divulgació en 360º, és a dir, usant els canals analògics i digitals que la biblioteca té a l'abast per arribar a tota la comunitat d'usuaris.

Objectius

  • Reflexionar sobre la imatge virtual que projecta la biblioteca.
  • Conèixer el concepte d'estil propi del blog i els diversos continguts que causen aquest efecte.
  • Conèixer diverses maneres de publicitar el projecte de la biblioteca de forma virtual i analògica.

Continguts

  • La divulgació de continguts que afavoreixen la creació d'un blog amb estil propi.
  • Accions de promoció i difusió de la biblioteca

Temes

  • Tema 1 La marca personal del blog o l'estil propi de la biblioteca.
  • Tema 2 La promoció i difusió de la biblioteca.