Tema1: La relació amb la comunitat educativa i l'entorn

Tema 1.e. La relació amb el Servei Educatiu (CRP)


El Centre de Recursos Pedagògics de la zona dona suport a la biblioteca escolar en els temes de formació, assessorament, dinamització i recursos.

Trobareu informació detallada sobre la seva funció envers la biblioteca escolar en aquest tema del curs Biblioteca escolar: Concepte, dinamització i aplicació de gestió (ePèrgam) que aconsellem la seva lectura abans de continuar.


És recomanable que la biblioteca escolar mantingui contactes amb el CRP de la seva zona per tal d'aprofitar els recursos que li ofereix i participar en les activitats que promou i organitza, de vegades també amb la col·laboració de la biblioteca pública, amb altres centres educatius de la zona o amb entitats de l'entorn.

Aquestes accions permeten la participació del centre en projectes d'àmbit territorial amb l'enriquiment que suposa la col·laboració en activitats i projectes compartits.

És imprescindible fer difusió en el blog de la participació del centre en les activitats organitzades pel CRP de la zona: formació rebuda, participació en seminaris o grups de treball de biblioteques escolars, elaboració conjunta de documents, xerrades o aprofitament de recursos materials, com ara les maletes pedagògiques, etc, perquè afavoreix la visibilitat del treball fet en xarxa.

Manera de presentar la informació

  • Incloure en el lateral del blog de la biblioteca l'enllaç a la web del CRP, a l'espai dedicat a la biblioteca escolar o a la dinamització de la lectura, així com també caldria incloure-hi l'enllaç a la web del Seminari de biblioteques de la zona, si és el cas.
  • Dedicar articles finalistes a la divulgació dels recursos elaborats pel CRP (lectures recomanades, novetats bibliogràfiques, etc.), i a les accions de dinamització en què participi la biblioteca escolar.
  • Si la biblioteca té molta relació amb el CRP, caldria dedicar-li una pàgina fixa on consti la informació més rellevant sobre la col·laboració.

Exemples:

  • Ronda de Llibres. Activitat de col·laboració entre les biblioteques escolars, les biblioteques públiques, les regidories de cultura i educació dels ajuntaments i el Servei Educatiu Baix Llobregat-6.
  • Llibre digital de Sant Quirze. Projecte col·laboratiu dels centres educatius de Sant Quirze del Vallès, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sant Quirze, l'Oficina de català i coordinats pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 1. 2012.

Recursos