Tema1: La relació amb la comunitat educativa i l'entorn

Tema 1.d. La relació amb la biblioteca pública

Les biblioteques públiques col·laboren amb les biblioteques escolars i cooperen amb el servei educatiu en els àmbits d’assessorament i suport a la biblioteca escolar tot preparant activitats i facilitant el préstec interbibliotecari. Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya.

La biblioteca escolar ha de saber aprofitar al màxim els recursos disponibles de l'entorn i vetllar per la formació documental del seu alumnat, ja que seran els futurs usuaris de la biblioteca pública.

En aquest sentit, és convenient que el centre educatiu estableixi acords amb la biblioteca pública del seu districte o municipi per elaborar una col·laboració entre ambdues institucions que es pot concretar en diverses línies d’actuació relacionades amb els recursos, serveis i activitats.

El blog de la biblioteca, en aquesta ocasió, també serà una bona eina de difusió i dinamització tant de les actuacions programades conjuntament entre les dues biblioteques i adreçades a l’alumnat, com de l’activitat cultural de la biblioteca pública adreçada a la ciutadania en general.


A continuació s'exposen les accions més usuals que es poden dinamitzar mitjançant el blog de la biblioteca.

En relació al servei de consulta i informació
 • Si és el cas, difondre la participació en la planificació conjunta dels plans de foment de la lectura.
 • Fer difusió mútua de cadascuna de les dues webs de biblioteca (escolar i pública).
 • Difondre en la web de la biblioteca escolar l’agenda d’activitats de la biblioteca pública.
 • Difondre, en cadascuna de les webs, les novetats que hagi adquirit cada biblioteca, guies de lectura o seleccions bibliogràfiques que s’hagin elaborat.
 • Publicar, la biblioteca escolar, alguna de les activitats de la biblioteca pública adreçades a la ciutadania, o a públic infantil i juvenil.
 • Fer accessibles els catàlegs en línia de cada institució des dels webs o blogs corresponents.
 • Organitzar, per part de la biblioteca pública, lots de llibres itinerants o maletes viatgeres en funció de les necessitats i demandes dels centres i fer-ne difusió.
 • Publicar la llista de llibres de coneixements i d’imaginació que la biblioteca pública té a disposició de la biblioteca escolar.

En relació al servei de préstec

 • Fer préstec de lectures per part de la biblioteca pública a l’escolar per a facilitar activitats en el centre, com el temps de lectura diària o la realització de clubs de lectura, i difondre l'activitat a les webs o blogs corresponents.
 • Fer préstec de lots de llibres per part de la biblioteca pública a l’escolar que li permeti ampliar i complementar el seu fons sobre temes concrets del currículum o temes d’interès transversal, treballs de recerca,etc., i difondre l'activitat a les webs o blogs corresponents.
 • Fer préstec de lots de llibres per part de la biblioteca pública a l’escolar per fer-los arribar a les famílies mitjançant activitats com la "maleta viatgera", i difondre l'activitat a les webs o blogs corresponents.

En relació al servei de suport a l'aprenentatge i el desenvolupament del currículum

 • Difusió de les sessions de formació en l’ús de la biblioteca i dels seus recursos d’informació adreçades als alumnes, prèvia preparació conjunta entre els professionals de la biblioteca pública i el professorat.
 • Fer el seguiment coordinat de l’obtenció del carnet de biblioteca per part de l’alumnat i fer la difusió en el blog.

En relació al servei de promoció i foment de la lectura

 • Difondre en el blog i animar a la participació de les activitats de narració de contes, les trobades amb autors i il·lustradors, tallers, recitals de poemes, exposicions, etc., organitzades per la biblioteca pública.
 • Coorganització i difusió de xerrades adreçades als pares sobre la importància de la lectura a casa i altres temes d’interès per a les famílies.

Manera de presentar la informació:

 • Es recomana crear una pàgina estàtica amb la informació bàsica de la biblioteca pública i l’accés a l’agenda d’activitats.
 • L’enllaç al catàleg es pot facilitar des d’un lateral del blog.
 • Les notícies sobre préstec de lots de llibres o sobre les guies temàtiques o de novetats bibliogràfiques es recomana fer un article finalista.
 • Les informacions sobre activitats coorganitzades entre les dues biblioteques fora bo dedicar-li una notícia seqüenciada, que abasti els tres moments de l’activitat: abans, durant i després.

Exemples:

 • La maleta viatgera. Projecte entre les biblioteques públiques de Sabadell i centres educatius. Institut La Serra de Sabadell.
 • Formació d'usuaris als alumnes de 1r d'ESO de l'Institut Xaloc de la biblioteca Josep Pla de Sant Pere de Ribes.

Recursos:

 • eBiblio Catalunya. Servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.

Per saber-ne més

Trobareu més informació sobre la col·laboració entre biblioteca escolar i biblioteca pública en Mòdul 4, tema 3 del Curs Biblioteca escolar: Concepte, dinamització i aplicació de gestió (ePèrgam)