Tema1: La relació amb la comunitat educativa i l'entorn

Tema 1.c. La relació amb les famílies

"La biblioteca, amb les seves propostes i activitats destinades a les famílies, pot servir de pont d'unió i de canal de comunicació entre ambdues institucions, i pot ser un espai de convivència molt útil als objectius del centre."Marco de referencia para las bibliotecas escolares.

Per assegurar una bona comunicació amb les famílies, és important comptar amb la representació d'algun membre de l'AMPA en la Comissió de la biblioteca. Tot i això, no s'han de descuidar altres aliances amb aquest sector i dissenyar accions que potenciïn un lligam afectiu a la llar entre els seus fills i la lectura.

De la mateixa manera, hem de tenir present que els pares i mares també poden ajudar en la gestió de la biblioteca, (establint equips de suport), així com participar activament en activitats literàries i culturals obertes a tota la comunitat educativa.

Per tal que les accions de la biblioteca tinguin bona acceptació entre les famílies, fora interessant que el centre conegués el perfil lector d'aquest sector de la seva comunitat. És per això que es recomana que cada nova promoció familiar respongui un qüestionari amb preguntes sobre els hàbits lectors a casa, tal com s'indica en el Tema 1d, mòdul 4, d'aquest curs Enquesta sobre hàbits lectors.A continuació s'exposen possibles accions adreçades a les famílies i que caldria reforçar i dinamitzar mitjançant el blog de la biblioteca.

En relació al servei de consulta i informació.
 • Donar a conèixer el PLEC mitjançant reunions presencials i la seva publicació posterior al blog. Vegeu el mòdul 2 Tema 1F, El pla de lectura de centre.
 • Difondre bibliografies de tipologia diversa: contes per ser narrats, contes per ser llegits, faules, històries quotidianes, de misteri, etc.
 • Publicar periòdicament, coincidint amb els descansos trimestrals del curs, guies de lectures i novetats i animar els pares des del blog perquè regalin aquests llibres als seus fills.

En relació al servei de préstec

 • Donar accés al servei de préstec a les famílies.
 • Recollir les seves desiderates per a l'ampliació del fons, si tenen a veure amb lectures infantils i juvenils.
 • Elaborar una enquesta sobre hàbits lectors de les famílies per incloure en el fons bibliogràfic títols sempre relacionats amb lectures adreçades als seus fills.

En relació al servei de promoció i foment de la lectura

 • Fer xerrades presencials per fomentar la lectura a casa i orientar-los sobre com crear un ambient lector a casa, com escollir els llibres, quines lectures són més indicades per a cada edat, etc., i publicar-hi un resum de les idees força.
 • Organitzar activitats literàries i culturals adreçades als pares i mares: clubs de lectura, conferències, exposicions, etc., i fer-ne difusió al blog.

En relació a la gestió de la biblioteca

 • Demanar a les famílies la col·laboració en la gestió de la biblioteca i del blog, i fer la difusió corresponent dels contactes i accions resultants.

Manera de presentar la informació:

 • Per a les publicacions de les guies de novetats i bibliografies temàtiques cal actuar com indiquen els temes 1c Novetats i 1d Guies temàtiques del Mòdul 3.
 • Per a la publicació d'orientacions per afavorir les lectures a casa, es podria dedicar una pàgina estàtica i inserir la informació amb les aplicacions d'ús més habitual Slideshare, Prezi i Google dispositives. Si volem inserir un document en PDF i visualitzar-lo en pantalla, caldrà usar ISSUU.com o Scribd. També es pot allotjar el document PDF en Drive o en la mediateca del blog i oferir l'enllaç des del blog, però aquesta darrera opció és poc vistosa.

Exemples:

Recursos:

Bibliografia:

Per saber-ne més

Trobareu més activitats per afavorir la implicació de les famílies en el foment de l'hàbit lector dels seus fills, si consulteu el tema Lectura i família del mòdul 4 del curs Biblioteca escolar: Concepte, dinamització i aplicació de gestió (ePèrgam)