Mòdul 6: La dinamització del servei de foment de la lectura

1.d. El club de lectura

Un club de lectura es pot definir com un grup de persones que es posen d’acord a llegir el mateix llibre i després reunir-se per parlar-ne. Joan Portell. El club de lectura. Departament d'Ensenyament.

És una activitat que permet dinamitzar les dues dimensions de la lectura: la individual i la social. Així mateix, afavoreix el desenvolupament del gust per llegir de l'alumne i li ajuda en el creixement de la formació literària.

L'objectiu principal és que els participants conversin aportant comentaris i opinions sobre el llibre que han llegit.

L'activitat es desenvolupa en vàries sessions o trobades, presencials o virtuals, conduïdes per una persona que les dinamitza, la missió principal de la qual és la de gestionar la conversa, facilitar la comprensió de la lectura i vetllar perquè el diàleg entre els alumnes els permeti posar en comú la pròpia experiència lectora.

Els clubs de lectura, en un principi pensats per als adults en l'educació informal, en l'actualitat es desenvolupen amb normalitat en l'educació formal de primària, a partir de cicle mitjà, en secundària i en l'educació d'adults. També trobem clubs de lectura adreçats a les famílies del centre educatiu.

La temàtica dels clubs de lectura pot ser molt variada: d’autor, de gènere o subgènere literari, generals i oberts a qualsevol interès literari dels integrants del club, en una llengua concreta, etc.

Cal destacar que és una activitat destacada en les biblioteques públiques, que l'ofereixen als diversos nivells de població dins de la seva oferta.


El blog de la biblioteca pot esdevenir clau en l'organització del club de lectura i en la seva dinamització, ja que pot intervenir en totes les fases.


1.d.1. Fases de creació d'un club de lectura i maneres de presentar la informació


1. Divulgar l’activitat per aconseguir membres

El blog o les xarxes socials són espais idonis per publicitar la creació del club de lectura per animar a la participació i aconseguir membres. No obstant, caldrà fer una promoció de 360º, és a dir, també caldrà fer cartells o tríptics i repartir-los per les aules, així com enviar correus electrònics a les famílies.

Manera de publicar la informació

 • Publicar una notícia inicial amb un PDF del cartell del club de lectura,

2. Triar el llibre

S’ha de poder seleccionar la lectura tenint en compte la varietat de gustos dels alumnes, les seves experiències de vida, etc. Per a la qual cosa es poden demanar que presentin aportacions de defensa del llibre que els agradaria llegir i compartir en el club per realizar una posterior votació per triar el títol més votat.

Manera de publicar la informació

 • Obrir un conjunt de pàgines en el blog dedicades al club de lectura. Si és una activitat regular, convindria obrir una aplicació auxiliar (un altre blog) per recollir tota la informació, que quedaria enllaçada amb el blog de la biblioteca.
 • Publicació d'enregistraments en vídeo o àudio de defensa de lectures.
 • Confecció de recomanacions escrites, etc.
 • Publicació d'un formulari inserit al blog per recollir la votació final.

3. Fixar els terminis i la freqüència de les trobades

Un cop acordada la freqüència de les trobades, el blog serà el lloc adient de consulta del calendari.

Manera de publicar la informació

 • Publicar el calendari de trobades i altres dades del contingut de les sessions en una pàgina del blog del club de lectura.
 • Fer un punt de llibre, per descarregar en PDF, amb el calendari de les trobades i altres dades de les sessions.

4. Consensuar les normes del club amb els seus membres

Un cop que les normes del club ja estem aprovades, també es podrien incloure dins del blog.

Manera de publicar la informació

 • Publicar les normes del club de lectura en la pàgina corresponent.

5. Dinamitzar les tertúlies

És el nucli central de l’activitat i tot i que es faci de forma presencial, s'hi pot introduir alguna activitat telemàtica plantejant fòrums de participació sobre algun aspecte de la lectura.

És treball del dinamitzador facilitar la comunicació entre els participants, plantejar preguntes sobre la lectura, moderar les intervencions, etc.

Manera de publicar la informació

 • Plantejar preguntes en una pàgina del blog i rebre els comentaris dels alumnes.

6. Difondre l’activitat

El club de lectura, un cop engegat, es podria difondre al blog com a una activitat més de la biblioteca: fotografies de les trobades, comentaris dels membres del club…

Manera de publicar la informació

 • Redactar una notícia participativa o finalista fent publicitat de la lectura que s'està duent a terme en el club, demanant-los que enviïn comentaris o que la comparteixen en les seves xarxes socials.
 • Caldrà incloure informació transmèdia 1) en el cas que l'obra hagi estat tractada des d'un altre mitjà artístic com pot ser un film cinematogràfic, una obra de teatre, etc.

7. Valorar

Igualment, les valoracions de l’activitat, a més de compartir-les en grup, també es podrien recollir en el blog.

Manera de publicar la informació

 • Fer un formulari en línia.
 • Tractar les respostes.
 • Publicar-les en un article finalista.

Exemples de centres que han organitzat un club de lectura:

 • Escola de La Riba (Alt Camp) ens permet un petit tast de la potencialitat educativa i formativa dels CL. Al seu blog apareix la difusió de la feina feta.
 • El nen d'ombra més que un club de lectura. Escola Joan Rebull de Reus. Treball guanyador del XXè concurs El Gust per la Lectura 2014-2015.

Recursos que ajuden a definir l'itinerari lector dels alumnes Des del blog de la biblioteca es podrien oferir aquests enllaços:

 • eBiblio Catalunya. Nou servei de préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.
 • Què llegeixes? Portal de la Institució de les Lletres Catalanes en el qual i un cop registrat es pot accedir a recomanacions, ressenyes i clubs de lectura virtuals…
 • Rànking dels més prestats de les biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Documents de referència

Per saber-ne més:


Webinar "Com organitzar un club de lectura digital des de la biblioteca"

En aquest vídeo es descriu el procés d'organitzar un club de lectura digital des del vessant de la biblioteca pública.1) Tècnica consistent a comunicar una història a través de diversos mitjans, expandint-ne el contingut segons les característiques i les possibilitats d'interacció de cada mitjà i amb les aportacions dels usuaris, de tal manera que l'univers narratiu complet es construeix amb la suma de tots aquests continguts. Termcat