Mòdul 6: La dinamització del servei de foment de la lectura

1.d. Bibliotràilers: noves formes de compartir la lectura a la xarxa

Es tracta de vídeos elaborats per promoure un llibre. N’hi ha de tota mena: des d’obres quasi cinematogràfiques fins a petites mostres d’enginy elaborades amb pocs mitjans però molta imaginació. En anglès es difon amb la forma booktrailer. Termcat

Els bibliotràilers o booktrailers són presentacions audiovisuals de llibres que tenen per finalitat promoure la seva lectura. Són de més difícil elaboració que els bibliotubers i poden combinar música, so, imatge, efectes especials…

El bibliotràiler o booktrailer és un recurs molt recomanat per treballar amb els nostres alumnes, perquè no només fomenta la lectura, sinó que ajuda a desenvolupar altres competències, com ara la creativitat, el treball en equip i les habilitats digitals. Així mateix, la seva realització exigeix una profunda comprensió del llibre per convertir en imatges allò que es vol explicar.

És per això que hi ha molts autors que troben en el booktrailer una eina molt adient per fer un treball interdisciplinari. A més, per a l'elaboració del vídeo caldrà elaborar l'storyboard o guió i tenir en compte aspectes lingüístics, visuals i de so.

El Departament de Cultura, juntament amb la UOC, Lletra i Catorze14 han organitzar diversos concursos de Booktrailers, així com exemples i recomanacions per fer-ho.

Els centres educatius comencen a promocionar aquests tipus d'activitats, fomentades molts cops per la biblioteca del centre, ja que són una bona eina per compartir i recomanar les lectures que han fet els alumnes.

També hi ha centres que convoquen el seu propi concurs o que participen i animen a participar als seus alumnes en els concursos convocats per les entitats. (Consulteu l'apartat d'exemples).


Des del blog de la biblioteca es pot donar suport a l'activitat i a la difusió posterior. En aquest cas, caldrà publicar llistes de títols per facilitar la tria de llibres, documents i orientacions, tals com tutorials per elaborar els guions o documents per facilitar l'enregistrament, com les escaletes. Cal valorar la possibilitat d'incorporar l'ús del blog per exercir la valoració dels companys als vídeos elaborats.

En cas de no tenir programades aquestes activitats, des del blog de la biblioteca es podria fer difusió dels concursos de Bibliotràilers que es vagin convocant al llarg del curs.

 • La participació de l'alumnat en aquestes propostes de lectura pot contribuir a la difusió del blog de la biblioteca, ja que, de ben segur, l'enllaçaran des de les seves xarxes socials.
 • Caldrà treballar, però, amb l'alumnat el respecte a la propietat intel·lectual i als drets d'imatge en aquestes produccions.

Accions de difusió

Abans de començar l'activitat

 • Publicar llistes de títols per facilitar la tria de les lectures.
 • Difondre orientacions per fer un booktailer, models de guions i d'escaletes per afavorir l'enregistrament i l'edició dels vídeos.
 • Redactar una notícia inicial del començament de l'activitat que contingui els títols que s'estan llegint.

Durant l'activitat

 • Fer els enregistraments o col·laborar en la seva realització, segons les edats dels alumnes.
 • Fer fotografies.

Després de l'activitat

 • Pujar els vídeos a Youtube i fer les playlists per facilitar la inserció en el blog. (També es poden pujar a un altre repositori que permeti l'emmagatzematge de vídeos, com Vimeo. Caldria comprovar primer si l'aplicació triada permet fer una playlist).
 • Difondre una notícia finalista i inserir de la playlist.
 • Preparar un formulari o una graella de valoració de l'activitat per part dels companys.

Possibles etiquetes que generaria la publicació en el blog d'aquestes activitats:
 • Recomanacions dels alumnes
 • Booktrailers o bibliotràilers
 • Activitats d'hàbit lector
 • Lectura diària (Si l'activitat es genera a partir de la tasca de lectura diària)
 • Recomanacions de la biblioteca (si s'adjunten lectures)
 • Novetats bibliogràfiques (si s'adjunten noves adquisicions)

Exemples

 • Sinapsi. Recull de centres que difonen l'activitat de Booktrailers al seu blog.
 • Llibre de les Bèsties. Booktràiler 1. Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.

Recursos