Mòdul 6: La dinamització del servei de foment de la lectura

1.c. Bibliotubers: noves formes de compartir la lectura a la xarxa

El terme booktuber (anglès) fa referència a una nova manera de compartir el gust i la passió pels llibres a través de la xarxa, i de promoure, de passada, l’hàbit de la lectura i el debat literari. La forma catalana més adequada per designar aquest nou concepte és bibliotuber que permet la flexió regular del femení bibliotubera. Termcat

El fenomen Booktuber o Bibliotuber s'inicià ja fa uns sis anys al Regne Unit i, ràpidament, s'ha estès per tota la xarxa. Es tracta de joves amants dels llibres que graven vídeos, d'una durada de no més de 5 minuts, i els pugen als seus canals de Youtube a fi de fer recomanacions literàries, mostrar les seves biblioteques personals i fomentar el debat literari mitjançant reptes i opinions.

Solen tenir una comunitat de seguidors que expressen el seu parer sobre el que el Bibliotuber ha exposat i interaccionen entre ells.

Aquests joves mostren un gran domini del mitjà, ja que són ells mateixos qui fan els guions, s'enregistren i editen els vídeos. Molts d'ells també són autors de blogs i altres canals de la xarxa com Instagram, Twitter, Goodreads, etc.

La Xarxa de Biblioteques de Barcelona ha organitzat diversos concursos de Booktubers, així com algunes trobades, anomenades "kedades" de Booktubers adreçades als joves d'entre 14 i 17 anys.

Tanmateix, altres entitats han subscrit aquesta iniciativa i han convocat concursos adreçats als centres educatius. És el cas de la cooperativa Abacus que, el març de 2017, va organitzar el I Concurs Escolar de Booktubers.

Hores d'ara, en els centres educatius també comença a créixer aquesta activitat adreçada a tots els nivells educatius, fomentada molts cops per la biblioteca del centre, on els alumnes parlen dels llibres que han llegit.

També hi ha centres que convoquen el seu propi concurs o que participen i animen a participar als seus alumnes en els concursos convocats per les entitats. (Consulteu l'apartat d'exemples).

Les BookTag

Una característica emergent dels Booktubers és la creació de les anomenades BookTag, o etiquetes lectores, que van néixer com un joc entre Bibliotubers i que consisteix a relacionar una temàtica o etiqueta amb un o varis llibres que hagin llegit i formular algunes preguntes.

Cadascú les ha de respondre fent un vídeo que penja a la xarxa a la vegada que passa l'etiqueta o "tagea" a un altre Bibliotuber que ha de fer el seu propi vídeo, i així, aquesta BookTag es va estenent per aquest mitjà.

El resultat són vídeos molt divertits on expressen l'opinió sobre molts llibres en relació a l'etiqueta escollida i a la vegada molt creatius perquè cadascú pot dissenyar la seva pròpia BookTag.


Des de la biblioteca es poden programar aquestes activitats, que es poden plantejar d'una manera plurilingüe, i des del blog es pot donar suport a la difusió i al desenvolupament. Si és aquest el cas, caldrà publicar, amb anterioritat a la seva execució, alguna llista de títols per facilitar la tria de llibres, documents i orientacions, tals com tutorials per elaborar els guions o documents per facilitar l'enregistrament, com les escaletes. Cal valorar la possibilitat d'incorporar l'ús del blog per exercir la valoració dels companys als vídeos elaborats.

En cas de no tenir programades aquestes activitats, des del blog de la biblioteca es podria fer difusió dels concursos de Booktubers que es vagin convocant al llarg del curs.

 • La participació de l'alumnat en aquestes propostes de lectura pot contribuir a la difusió del blog de la biblioteca, ja que, de ben segur, l'enllaçaran des de les seves xarxes socials.
 • Caldrà treballar, però, amb l'alumnat el respecte a la propietat intel·lectual i als drets d'imatge en aquestes produccions.

Accions de difusió

Abans de començar l'activitat

 • Publicar llistes de títols per facilitar la tria de les lectures.
 • Difondre orientacions per fer de booktuber, models de guions i d'escaletes per afavorir l'enregistrament i l'edició dels vídeos.
 • Redactar una notícia inicial del començament de l'activitat que contingui els títols que s'estan llegint.

Durant l'activitat

 • Fer els enregistraments o col·laborar en la seva realització, segons les edats dels alumnes.
 • Fer fotografies.

Després de l'activitat

 • Pujar els vídeos a Youtube i fer les playlists per facilitar la inserció en el blog. (També es poden pujar a un altre repositori que permeti l'emmagatzematge de vídeos, com Vimeo. Caldria comprovar primer si l'aplicació triada permet fer una playlist).
 • Difondre una notícia finalista i inserir de la playlist.
 • Preparar un formulari o una graella de valoració de l'activitat per part dels companys.

Possibles etiquetes que generaria la publicació en el blog d'aquestes activitats:
 • Recomanacions dels alumnes
 • Booktubers o bibliotubers
 • Activitats d'hàbit lector
 • Lectura diària (Si l'activitat es genera a partir de la tasca de lectura diària)
 • Recomanacions de la biblioteca (si s'adjunten lectures)
 • Novetats bibliogràfiques (si s'adjunten noves adquisicions)

Exemples:

 • Sinapsi. Recull de centres que difonen l'activitat de Booktubers al seu blog.

Recursos i lectures

Sobre Booktubers
Canals de Booktubers
Sobre les BookTag: