Mòdul 6: La dinamització del servei de foment de la lectura

1.b. Les presentacions i recomanacions de lectura

Les presentacions i les recomanacions de llibres posen en contacte un llibre amb els seus potencials lectors amb l’objectiu de donar-lo a conèixer.
Per als alumnes solen ser pràctiques gratificants i formatives que els permeten compartir, amb la resta de companys, l’experiència lectora i els desvetllen la motivació per llegir els llibres recomanats.

Cal distingir entre presentar i recomanar. Les presentacions de llibres donen informació objectiva sobre els autors i el contingut de l’obra, mentre que les recomanacions afegeixen a la presentació l’opinió subjectiva de la persona que ha llegit l’obra i l’argument pel qual aconsella als altres la seva lectura.

És una activitat que es pot iniciar ja a l’educació infantil i pot continuar fent-se a primària i a secundària, tenint present que en totes les etapes es fa imprescindible el paper del docent com a model. La planificació i seqüenciació d’aquesta activitat permet adaptar-la als diferents nivells de competència lingüística del l’alumnat.

En qualsevol cas caldria confeccionar un guió, amb el consens de tot el grup, per acompanyar l’exposició oral.

Hi ha diverses maneres perquè els alumnes facin recomanacions de llibres. Nosaltres ens centrarem en els enregistraments audiovisuals i en les recomanacions escrites.

A causa de l'evolució tecnològica de les recomanacions de llibres a la xarxa produïda en aquests darrers anys, s'hi han dedicat els dos temes següents a tractar dels enregistraments audiovisuals: Bibliotubers (tema 1c) i Bibliotràilers (tema 1d.) A continuació es donen orientacions de com dinamitzar les recomanacions escrites dels alumnes. També s'han inclós alguns exemples de recomanacions mitjançant arxius d'àudio.

Accions de difusió en les recomanacions escrites

Abans de l'activitat

 • Difondre en el blog la llista de lectures que s'estan llegint, amb un enllaç a la fitxa del catàleg on hi ha tota la informació del llibre.
 • Difondre els guions que faran servir els alumnes per fer les recomanacions.
 • Fer un formulari per recollir les recomanacions dels alumnes. En aquest cas, caldrà passar la informació del formulari al blog.

Durant l'activitat

 • Crear un blog, auxiliar al de la biblioteca, perquè els alumnes publiquin les seves recomanacions.

Després de l'activitat

 • Crear una notícia en el blog de la biblioteca fent difusió del blog de recomanacions
 • A partir de cicle mitjà es podria publicar un formulari per recollir les valoracions dels companys de la presentació feta.

Possibles etiquetes que generaria la publicació en el blog d'aquestes activitats:
 • Recomanacions dels alumnes
 • Activitats d'hàbit lector
 • Lectura diària (Si l'activitat es genera a partir de la tasca de lectura diària)
 • Recomanacions de la biblioteca (si s'adjunten lectures)
 • Novetats bibliogràfiques (si s'adjunten noves adquisicions)

Exemples

 • Recomanacions. Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell.
 • Com un miratge. Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat.

Recursos