Tema 1. El servei de promoció i foment de la lectura

La lectura és una de les claus de l’aprenentatge i de l’èxit escolar. La biblioteca esdevé una aliada del centre educatiu en el foment de la lectura organitzant i promovent activitats i programes que tenen com a objectiu fer lectors i lectores amb capacitat de comprendre, interpretar i gaudir de textos i d’imatges, independentment del seu suport. (Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya.)

El pla anual de la biblioteca, emmarcat dins del projecte de biblioteca, ha d'incloure les estratègies i activitats de foment de la lectura amb l'objectiu de millorar l’hàbit lector dels alumnes.

En la programació d'aquestes activitats caldria tenir present les dues dimensions de la lectura: la personal i la social i organitzar els horaris dels alumnes amb un temps per llegir i un temps per parlar de la lectura i dels llibres. Igualment, les estratègies de lectura dissenyades haurien de donar resposta a les línies de treball en què la biblioteca focalitza els seus objectius (1).

El blog de la biblioteca pot esdevenir clau en la dinamització d'aquest servei des d'una doble vessant: la difusió a la xarxa de les activitats de lectura i la seva integració en l'execució d'aquestes activitats, fent necessari el seu ús per a la seva resolució i cercant, sempre que es pugui, la interacció amb els usuaris.

Tots els centres educatius desenvolupen un ventall molt ampli d'activitats dedicades a la promoció i al foment de la lectura, per la qual cosa és difícil esmentar-les totes.

Aquí exposarem algunes activitats de lectura social i donarem orientacions de com usar el blog o altres eines digitals tant en la difusió com en la interacció dels usuaris, amb el convenciment que el mateix tractament informatiu es pot extrapolar a la resta d'activitats que es puguin fer des de la biblioteca.

Activitats