Mòdul 5: La dinamització del servei de suport a l’aprenentatge i al desenvolupament del currículum

1.c. Difusió cultural

"Además de ofrecer recursos para la lectura, la biblioteca puede ser un foco de dinamización cultural disponible para la comunidad educativa en su conjunto: exposiciones, encuentros con autores, presentaciones de libros, recitales poéticos, talleres de escritura, conferencias, cine, audiciones musicales, clubs de lectura, círculos de intereses diversos…" Marco de referencia para las bibliotecas escolares.

L'espai educatiu de la biblioteca ha de posar en contacte la cultura amb els seus usuaris, organitzant activitats culturals relacionades amb els objectius curriculars i obrir-les a tota la comunitat educativa.

De la mateixa manera, ha de connectar amb la realitat social de l’entorn i estar amatent a les activitats culturals organitzades en el barri o poble per altres institucions com la biblioteca pública, el Servei Educatiu o les entitats locals, i col·laborar en la realització, així com difondre-les entre la comunitat i animar a la participació.

Igualment, dins d’aquest apartat, ha de poder col·laborar en l’organització de concursos literaris, científics o artístics del centre i difondre i animar a la participació de concursos externs com ara El Gust per la lectura, Atrapallibres, Protagonista Jove, Lectura en veu alta, Llegim ciència, etc.


Les activitats culturals es poden reforçar i dinamitzar mitjançant el blog de la biblioteca.

Exemples d’aquestes activitats poden ser:

Commemoracions, exposicions documentals, visites d’autors, lectures poètiques, obres comentades, clubs de lectura, fòrums, xerrades, conferències, hora del conte, obres de teatre, exposicions de pintura, de fotografia i d'altres manifestacions artístiques, jocs d’escacs, etc.

D'entre les activitats culturals que pot organitzar la biblioteca, destaquem les visites d'autors, les recitacions de poemes, la lectura en veu alta i l'hora del conte ja que són activitats de foment de la lectura amb un component cultural important i que se celebren de forma habitual en els centres.

1.c.1. Les visites d'autor

Permeten apropar la creació literària o artística als alumnes. Poden sorgir de forma puntual a partir de la realització d'un club de lectura, de commemoracions, d'exposicions, a partir de les lectures realitzades durant el temps de lectura en el centre o potser l'activitat en sí es contempli dins de la programació anual d'activitats.

Des de la biblioteca és més comú organitzar visites d'escriptors i il·lustradors literaris, però també poden haver-hi visites d'autors d'altres camps artístics o científics.

Caldrà preparar la visita amb els alumnes i preveure accions abans, durant i després de la visita. Es poden trobar orientacions en el dossier Avui ens visita... o com dinamitzar la visita d'un autor a l'aula, referenciat més avall.

El programa Lletres a la Aules de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) possibilita la visita d'autors als centres educatius que ho demanin.

1.c.2. Recitacions de poemes o lectures en veu alta

Les recitacions de poemes o lectures en veu alta és una activitat que pot derivar del treball d'algun autor, d'efemèrides literàries, de setmanes culturals, de la preparació de concursos de lectura en veu alta, etc. La biblioteca pot facilitar mitjançant el blog de la biblioteca:

  • Seleccions d'obres per ser llegides en veu alta o per recitar-les si són poemes, adreçades tant al professorat, per fer de model lector, com a l'alumnat.
  • Pautes per preparar la lectura o recitació en veu alta.
  • Models d'enregistraments sonors de fragments de llibres o de poemes.

Consulteu l'apartat de recursos per conèixer quins materials poden ajudar a organitzar aquestes activitats.

1.c.3. L'hora del conte

És una activitat prou coneguda i que cada centre titula de manera diferent. És una pràctica fonamentalment de primària, però no s'ha de descartar a secundària si se seleccionen relats per a aquestes edats.

Consisteix a llegir en veu alta un conte als nens per part d'un adult. Hi ha moltes variants, ja que de vegades, en lloc dels adults, són els alumnes de cursos més alts qui venen a llegir als més petits. Una altra variant és explicar el conte en lloc de llegir-lo.

Es pot desenvolupar en horari escolar o extraescolar. Aquesta segona opció dona l'oportunitat d'obrir l'activitat també a les famílies. També es pot convidar un narrador professional.

Una altra modalitat és la realització de l'activitat en la biblioteca pública, que des del centre s'hauria de donar tot el suport i difusió.

Manera de presentar la informació

  • Per a les activitats organitzades per la biblioteca, caldrà fer la difusió mitjançant notícies seqüenciades, il·lustrades amb imatges inserides en les eines 2.0 d'ús habitual de la biblioteca.
  • Per a les activitats en què hi participa o difon es podria fer mitjançant notícies inicials i finals.

Exemples

Visites d'autor:

Recitacions de poemes o lectura en veu alta:

Hora del conte:

  • Contacontes. Escola Pompeu Fabra de LLançà. (Difusió de l'activitat de la Biblioteca pública).

RecursosPeu de foto 1)

1) 1. Escola Torres Jonama de Mont-Ras. 2 i 4. Escola Joaquim Blume de Sabadell. 3 Escola Madrenc de Vilablareix. 5.Institut Pla Marcel de Cardedeu. 6. Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea