Mòdul 5: La dinamització del servei de suport a l’aprenentatge i al desenvolupament del currículum

1.a. Ús de la biblioteca i coneixement dels recursos disponibles

Aquest grup d'activitats es pot emmarcar en l'anomenada formació d'usuaris, tant per al professorat com per a l'alumnat, on es presenti l'espai de la biblioteca, l'organització del fons, els serveis que ofereix, els recursos disponibles en línia, així com les normes d'ús de la biblioteca i les normes de préstec.

És convenient que les activitats responguin a una planificació inicial i que abastin tots els nivells educatius.

Dins d'aquest marc, hi ha escoles que plantegen de forma intensiva activitats adreçades a tota la comunitat educativa per fomentar l'ús del catàleg en línia i l'ús del fons físic de la biblioteca. Aquestes activitats poden ser:

  • Enigmes
  • Biblioendevinalles
  • Jocs de pistes

Accions de difusió:

Abans de començar les activitats

  • Anunci en el blog de l'inici de les activitats de formació d'usuaris mitjançant una notícia inicial i la publicació del pla d'actuació, si s'ha elaborat.

Durant les activitats

  • Usar formularis en línia per respondre les preguntes plantejades en alguna acció formativa.
  • Publicar el material didàctic o els exercicis amb què treballaran els alumnes.
  • Redactar una notícia participativa
  • Prendre evidències del treball fet a la biblioteca: enregistrament audiovisual o fer fotografies.

Després de l'activitat

  • Difondre una notícia finalista

Exemples

Primària:

Secundària:

Recursos