Mòdul 4: La dinamització del servei de préstec

Presentació

A partir de les diverses modalitats de préstec de llibres que pot oferir la biblioteca a la seva comunitat, el mòdul orienta en les possibles accions de dinamització del servei encaminades reforçar la lectura a l’escola, la qual cosa revertirà positivament en el préstec de llibres.

També detalla la manera de presentar la informació en el blog de la biblioteca.


Objectius

  • Donar a conèixer les diverses formes de préstec de la biblioteca.
  • Orientar sobre les accions de dinamització del servei per incrementar la sortida dels fons i augmentar la lectura en el centre.
  • Adquirir estratègies per conèixer els hàbits lectors de la comunitat educativa.
  • Adquirir estratègies per oferir lectures afins als gustos i interessos de la comunitat educativa.
  • Conèixer les maneres de difondre aquestes activitats al blog

Continguts

  • Modalitats de préstec.
  • Accions per conèixer els hàbits i gustos lectors de la comunitat educativa.
  • Accions per dinamitzar el préstec de llibres.
  • Maneres de presentar la informació en el blog.

Temes i accions